Việc áp dụng các biện pháp tránh thai ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang năm 2004

Việc áp dụng các biện pháp tránh thai ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang năm 2004

Tên bài báo:Việc áp dụng các biện pháp tránh thai ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang năm 2004

Tác giả:Nguyễn Lan Hương
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:2005Số:10Trang:46-48
Tóm tắt:
Nghiên cứu 384 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15-49 tuổi tại xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang từ 02/01/2004-28/01/2004. Kết quả: trong số 400 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được điều tra có 337 người áp dụng một trong các biện pháp tránh thai chiếm 84,3%. Phương pháp đặt vòng 63,8%, sử dụng bao cao su 11,5%, triệt sản nữ 7,1%, dùng viên tránh thai 4,7%, tính theo chu kỳ kinh 4,1%, chỉ có 0,3% dùng thuốc tiêm tránh thai và Norplant chưa được áp dụng ở địa phương. Tỉ lệ thuận áp dụng các biện pháp tránh thai với số con hiện có, nắm được thông tin về kế hoạch hoá gia đình ( KHHGĐ), sự trao đổi thảo luận với chồng về KHHGĐ và cuối cùng là tuổi, tuy nhiên trong nhóm tuổi 45-49 thì tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai có giảm. Tỷ lệ nghịch với việc áp dụng các biện pháp tránh thai là muốn có con và muốn có con trai.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment