VÔ SINH NAM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

VÔ SINH NAM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

VÔ SINH NAM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ( Male Infertility: Diagnosis and Treatment ).Vô sinh nam là một vấn đề phổ biến trong y học sinh sản và có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Cuốn sách toàn diện này bao gồm các chẩn đoán và điều trị vô sinh nam một cách sâu rộng. 

Sách mở đầu với một phần về khoa học cơ bản là cơ sở của việc sản xuất các giao tử đực. Sau đó một phần lớn về chẩn đoán chắc chắn sẽ rất hữu ích cho các bác sĩ nam học,chuyên gia  nội tiết, và các trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh sản phải đối mặt với các vấn đề ở các cặp vợ chồng vô sinh. 

Phần cuối cùng nhấn mạnh việc quản lý vấn đề hạn chế sinh sản của nam giới, bao gồm cả can thiệp nội tiết, phẫu thuật, và Các công nghệ hỗ trợ sinh sản ART. 

Cuốn sách được biên soạn bởi một đội ngũ các chuyên gia có uy tín trên trường quốc tế.

VÔ SINH NAM CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

TÓM TẮT

Male Infertility: Diagnosis and Treatment

Thinus F. Kruger, Sergio Oehninger

Price: $199.95

Hardcover: 496 pages

Publisher: Informa Healthcare; 

1 edition (January 23, 2007)

Language: English

ISBN-10: 0415397421

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment