WILLIAMS GIÁO TRINH- ATLAS LÂM SÀNG PHỤ KHOA 2E

WILLIAMS GIÁO TRINH- ATLAS LÂM SÀNG PHỤ KHOA 2E

WILLIAMS GIÁO TRÌNH- ATLAS LÂM SÀNG PHỤ KHOA 2E.Tham khảo về phụ khoa duy nhất kết hợp giữa văn bản đầy màu sắc và atlas quy trình lâm sàng nay đã được sửa đổi và cập nhật.

Williams Giáo trình – Atlas Phụ khoa được viết bởi nhóm các bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng tại Bệnh viện Parkland™. Phiên bản mới của Williams Phụ khoa duy trì sự phù hợp giữa hiểu biết lâm sàng sâu sắc hàng đầu và minh họa chất lượng cao của các ấn bản đầu, đồng thời mở rộng và làm mới nội dung của nó để bắt kịp với sự phát triển gần đây nhất trong lĩnh vực năng động này.

Nhiều chủ đề quan trọng được đề cập trong phụ khoa Williams là dựa trên bằng chứng , nhưng cuốn sách được thiết kế đặc biệt như một hướng dẫn tham khảo nhanh thực tế, hỗ trợ các mục ứng dụng cho giảng dạy hữu ích. Phản ánh quan điểm lâm sàng và nghiên cứu mới nhất, ấn bản thứ hai bao quát lĩnh vực phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, phẫu thuật robot và giải phẫu phụ khoa.

+ Bao trùm toàn bộ các bệnh phụ khoa , bao gồm phụ khoa tổng quát, nội tiết sinh sản và vô sinh, tiết niệu, phụ khoa và ung thư.

+ Atlas giải phẫu phụ khoa với 450 hình minh họa cho các kỹ thuật phẫu thuật

+ Thiết kế độc đáo với một cách tiếp cận hiệu quả để chẩn đoán và điều trị

+ Bao gồm một loạt các quy trình phẫu thuật được minh họa một cách chi tiết

+ Thảo luận đánh giá bệnh dựa trên bằng chứng củng cố và hỗ trợ sự liên quan lâm sàng của phương pháp chẩn đoán và điều trị.

+ Được biên soạn bởi cùng nhóm tác giả của William Sản khoa, tài liệu tham khảo hàng đầu trong sản khoa trong hơn một thế kỷ

+ Chương minh họa giải phẫu phụ khoa mới được tạo ra để nhấn mạnh những khía cạnh giải phẫu quan trọng đối với phẫu thuật thành công.

+ Bao quát các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu và robot , các thủ tục mới nhất trong ung thư phụ khoa và thụ tinh trong ống nghiệm

+ Rất nhiều minh họa, hình ảnh, bảng biểu, và các thuật toán xử lý…

WILLIAMS GIÁO TRìNH- ATLAS LÂM SÀNG PHỤ KHOA 2E

THÔNG TIN

Williams Gynecology, Second Edition

Barbara Hoffman, John Schorge, Joseph Schaffer, Lisa Halvorson, Karen Bradshaw, F. Cunningham

(J.A. Pritchard Professor, Chairman, Department of Obstetrics and Gynecology, The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas; Chief of Obstetrics and Gynecology, Parkland Memorial Hospital, Dallas, Texas)

Book details

ISBN: 9780071716727 / 0071716726

Division: Professional & Medical

Pub Date: MAY-12

Pages: 1401

Copyright: 2012 – Edition: 2

WILLIAMS GIÁO TRINH- ATLAS LÂM SÀNG PHỤ KHOA 2E

Leave a Comment