Wyllie Điều trị Động kinh toàn tập 6e

Wyllie Điều trị Động kinh toàn tập 6e

Wyllie Điều trị Động kinh toàn tập 6e.Wyllie Điều trị động kinh: Nguyên tắc và thực hành phiên bản 6 cung cấp một cái nhìn tổng quan, chi tiết và gắn kết các rối loạn co giật và phương pháp điều trị hiện đại.

Được viết bởi các chuyên gia có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực này và triệt để cập nhật để cung cấp các nội dung hiện tại nhất, Wyllie Điều trị động kinh hỗ trợ các chuyên gia thần kinh học và động kinh và cộng đồng bác sĩ nội trú chuyên khoa thần kinh trong việc đánh giá và điều trị bệnh nhân của họ với các lựa chọn điều trị mới nhất.

Tiến sĩ Wyllie lại một lần nữa nhận được sự tham gia của các biên tập viên lão thành, Tiến sĩ Barry GIDAL và Tiến sĩ Howard Goodkin, cũng như những người mới như Tiến sĩ Joseph Sirven của Mayo Clinic và Tiến sĩ Tobias Loddenkemper của Trường Y khoa Harvard.

+ Đánh giá chuyên sâu các chuyên khoa sâu của động kinh, bao gồm hình ảnh học thần kinh, phẫu thuật động kinh, thuốc chống động kinh…
+ Văn bản duy nhất trình bày một cách toàn diện về động kinh học
+ Định hướng lâm sàng, tham khảo dựa trên bằng chứng
+ Ngân hàng trực tuyến hơn 500 câu hỏi đánh giá theo kiểu hội đồng thi làm nổi bật các khái niệm quan trọng cho các kỳ thi hội đồng và thực hành lâm sàng
+ Cùng với ấn bản in, phiên bản eBook tương tác cung cấp cho máy tính bảng, điện thoại thông minh, hoặc truy cập trực tuyến:
– Toàn bộ nội dung với chuyển hướng tăng cường
– Một tìm kiếm mạnh mẽ nội dung trong cuốn sách, ghi chú của bạn, và thậm chí cả các web
– Một ngân hàng trực tuyến của hơn 500 câu hỏi đánh giá
– Các trang liên kết ngang, tài liệu tham khảo, và nhiều hơn nữa để điều hướng dễ dàng
– Công cụ làm nổi bật để tham khảo dễ dàng hơn các nội dung trọng tâm trong suốt văn bản
– Khả năng chụp và chia sẻ các ghi chú với bạn bè và đồng nghiệp
– Tham khảo tab nhanh để lưu nội dung yêu thích của bạn để sử dụng trong tương lai

TRÍCH DẪN
Wyllie’s Treatment of Epilepsy: Principles and Practice 6th edition 2015
by Elaine Wyllie MD
Price: $303.99
Hardcover: 1088 pages
Publisher: LWW; Sixth edition (February 27, 2015)
Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment