X-QUANG THẬN TIẾT NIỆU 2E 2014

X-QUANG THẬN TIẾT NIỆU 2E 2014

X-QUANG THẬN TIẾT NIỆU 2E 2014.Cuốn sách này cung cấp một phân tích độc đáo và toàn diện về giải phẫu bình thường và bệnh lý của thận và đường tiết niệu trên từ các hình ảnh chẩn đoán hiện đại .

Phần đầu tiên dành riêng cho các phôi học và giải phẫu học hình ảnh bình thường của thận và các biến thể giải phẫu. Phần thứ hai trình bày chi tiết tất cả các phương thức hình ảnh có thể được sử dụng để đánh giá thận và đường tiết niệu trên, bao gồm siêu âm, chụp CT, chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) .

Cuốn sách mô tả chi tiết việc chuẩn bị bệnh nhân và các giao thức thăm khám được mô tả chính xác, và các lĩnh vực ứng dụng chính của từng phương thức hình ảnh được đánh dấu một cách rõ ràng. Toàn bộ các bệnh lý thận được trình bày trong một loạt các chương chi tiết và dễ hiểu.

Mỗi bệnh được minh họa bằng hình ảnh chất lượng cao thu được từ các máy móc trang thiết bị hiện đại nhất và các phương thức hình ảnh tiên tiến nhất, cũng như số liệu cho thấy các mẫu vật vĩ mô và vi mô. Các sáng kiến mới nhất trong X quang can thiệp, thủ tục làm sinh thiết, và hình ảnh tham số và phân tử cũng được mô tả như là mối quan hệ giữa các phương tiện truyền dẫn và chức năng thận.

Cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị rất lớn cho tất cả các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, Chuyên gia ung thư, và tiết niệu, hay với tất cả những người có liên quan đến việc quản lý các bệnh lý thận tiết niệu trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

X-QUANG THẬN TIẾT NIỆU 2014

THÔNG TIN :

Radiological Imaging of the Kidney 2E

Emilio Quaia

Product details
Series: Medical Radiology
Hardcover: 903 pages
Publisher: Springer; 2nd ed. 2014 edition (August 20, 2014)
Language: English

Cuốn sách này, bây giờ trong ấn bản thứ hai, cung cấp một phân tích toàn diện về hình ảnh của thận, đường tiết niệu trên, và niệu quản, bao gồm giải phẫu bình thường và các biến thể giải phẫu cũng như tất cả các bệnh lý hệ thống thận và tiết niệu. Các phương thức hình ảnh có liên quan được thảo luận lần đầu tiên, với mô tả chi tiết về các ứng dụng của chúng. Toàn bộ các bệnh lý thận sau đó được trình bày trong một loạt các chương chi tiết với các tài liệu tham khảo cập nhật, các hình ảnh chất lượng cao, các sơ đồ thông tin và các số liệu cho thấy các mẫu phẫu thuật và bệnh lý vĩ mô và vi mô. Các chương liên quan đến những cải tiến mới nhất trong cắt bỏ khối u, thủ thuật can thiệp mạch máu và không mạch máu, và hình ảnh tham số và phân tử đã được cập nhật để phản ánh sự tiến bộ trong các lĩnh vực phát triển nhanh chóng này.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment