XÁC ĐỊNH MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 VÀ BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 (01 – 2014 ĐẾN 10 – 2018) 

TÓM TẮT 
Mục  tiêu:  xác  định  một  số yếu  tố tiên  lượng  nặng  ở bệnh  nhân  nhiễm  khuẩn  huyết  do Stenotrophomonas maltophilia(S. maltophilia). Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu hồi cứu kết hợp tiến cứu, mô tảca bệnh  ở63 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do  S. maltophilia  đã điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chia bệnh nhân làm hai nhóm: nhóm tửvong: 17 bệnh nhân; nhóm sống: 46 bệnh nhân. So sánh tần suất xuất hiện các triệu chứng về  đặc  điểm bệnh lý nền, dịch tễhọc, lâm sàng, cận lâm sàng giữa hai nhóm đểtìm ra y ếu tốtiên l ượng có giá trị . Kết quả: trong số17 BN tửvong, nam giới chi ếm 11/17 (64,7%), ởnhóm bệnh nhân sống, nam giới chiếm 38/46 (82,6%). Tương tựcác yếu tố: nhóm tuổi > 60 chiếm  14/17  bệnh  nhân  (82,4%)  so  với  25/46  bệnh  nhân  (54,3%);  bệnh  lý  nền  là  đái  tháo đường  10/17  bệnh  nhân  (58,5%)  so  với  12/46  bệnh  nhân  (26,1%);  nhiệt  độ sốt  cao  >  39ºC: 11/17 bệnh nhân (64,7%) so với 11/46 bệnh nhân (23,9%); suy hô hấp 9/17 bệnh nhân (52,9%) so với 4/46 bệnh nhân (8,7%); sốc nhiễm khuẩn 11/17 bệnh nhân (64,7%) so với 0/46 bệnh nhân (0%); tình trạng niệu niệu, vô niệu 6/17 bệnh nhân (35,3%) so với 2/46 bệnh nhân (4,3%); ure máu > 7,5 mmol/l: 9/17 bệnh nhân (52,9%) so với 12/46 bệnh nhân (26,1%); khác biệt có ý  nghĩa  thống  kê  giữa  các  yếu  tố trên  cả hai  nhóm  (p  <  0,05).  Các  yếu  tố khác  như nguồn nhiễm khuẩn bệnh viện; có  điều trịkháng sinh trước  đó; huyết áp < 90/60 mmHg; hôn mê; gan to; tiểu cầu < 100 G/l; PCT > 10 ng/ml; sựkhác biệt chưa có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm. Kết luận: bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do S. maltophiliacó tỷlệtửvong tương đối cao. Các y ếu tốtiên lượng nặng bao gồm: bệnh nhân > 60 tuổi, có bệnh lý nền đái tháo đường kèm theo, suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, thiểu niệu, vô niệu, ure máu > 7,5 mmol/l.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment