XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM ROTAVIRUS VÀ NOROVIRUS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI TIÊU CHẢY CẤP CỦA BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM ROTAVIRUS VÀ NOROVIRUS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI TIÊU CHẢY CẤP CỦA BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM ROTAVIRUS VÀ NOROVIRUS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI TIÊU CHẢY CẤP CỦA BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG .Đặt vấn đê: Tiêu chảy là một trong những bệnh lý cỏ tỷ lệ mắc cũng như tư vong rất cao, đặc biệt là ở các nứớc đang phát triển. Các tac nhân phổ biển gây tiêu chảy ở tre em là virut trong đó rotavirus và norovirush các tác nhân virut đứnq đầu. Muc tiêu: xác đinh tỳ lê nhiễm rotavirus và norovirus và môt số các vếu tố liên auan tới tiêu chảy cấp ở trẻ em điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 196 bệnh phẩm’phân của bệnh nhi có chần đoán tiêu chảy cấp đến khám, điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương từ 1/2017 đến hết 12/2017, xầcđịnli Rotavirus và Norovirus bằng Realtime PCR đá mồi Taq man probe trên hệ thống ABI 7500. Kết quả: trong 196 bệnh nhân tiêu chảy cấp 21,9% dương tính với Norovirủs và 31,1% dương tỉnh với Rotavirus, 3 trường hợp dươn^tính đồng thời với cà Norovirus và Rotavirus. Trẻ nhiem Rotavirus và Norovirus trong độ tuổi từ Ị tháng đến 60 tháng, trung bình là 13-14 г    tháng    tuổi,    tỷ    lệ    gặp    ở    trẻ nam nhiều hơn trẻ nữ với tỳ
lệ 1,53 vối Norovirus và 2,05 với Rotavirus. Các chỉ sô’ cặn lâm sàng về huyết học sinh hóa cho thấy ở nhóm nhiễm rotavirus và noróvirus cao hơn nhưng_ không khác biệt thống kê tuy nhiên một số các chỉ số yê bạch câu, hematocrit và Na+ cao hơn ở nhóm nhiễm Norovirus{p=0,01; 0,01; 0,05). Nhóm nhiễm rotavirus có khác biệt với chỉ so Hb với p=0,05. Kết luận: Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm Rotavirus с ao hơn so với Norovirus, các chi số cận lâm sàng cho thấy một số chỉ số cao hơn ở nhóm nhiễm hai tác nhân này liên quan tới tình trạng mất nước ở trẻ có tiêu chảy cấp
Tiêu chày là một trong những bệnh lý có tỷ lệ mắc cũng như tử vong rat cao, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Theo tổ chức y tế thế giới, cùng với nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, tiêu chảy là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong cho tre em trên toàn thế giới. Hằng năm ước tính vẫn còn 1,3 tỳ lượt trẻ em dưới 5 tuổi bị tiêu chảy, và khống dưới 3,5 triệu trẻ tử vong vì căn bệnh này. Trung bình mỗi trẻ dưới 5 tuổi mắc từ 3,3 đến 9 đợt tiêu chảy trong một năm [1]. Ngoài vấn đề tỷ lệ mắc và tử vong cao, tiêu chảy còn là nguyên nhân hàng đầu gây suy dinh dưỡng, đây cung là nguyên nhân chinh khiến trẻ dưới 5 tuổi chẫm lớn và còi cọc. Các hậu quả về lâu dài có thề xảy ra do trẻ hay mắc 

https://thuvieny.com/xac-dinh-ty-le-nhiem-rotavirus-va-norovirus-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-toi-tieu-chay-cap/

Leave a Comment