Xây dựng màng lưới cộng tác viên ở cơ sở để thực hiện đưa kiến thức dinh dưỡng đến cộng đồng

Xây dựng màng lưới cộng tác viên ở cơ sở để thực hiện đưa kiến thức dinh dưỡng đến cộng đồng

Tên bài báo:Xây dựng màng lưới cộng tác viên ở cơ sở để thực hiện đưa kiến thức dinh dưỡng đến cộng đồng

Tác giả:Từ Giấy
Tên tạp chí:Vệ sinh phòng dịch
Năm xuất bản:1993Số:3Tập:3Trang:73-75

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment