Xơ gan, Hướng dẫn thực tế để Quản lý 2015

Xơ gan, Hướng dẫn thực tế để Quản lý 2015

Xơ gan, Hướng dẫn thực tế để Quản lý 2015.Xơ gan: hướng dẫn thực tiễn để quản lý cung cấp cho các bác sĩ tiêu hóa, gan mật một hướng dẫn lâm sàng cập nhật, trình bày việc thực hành dựa trên bằng chứng tốt nhất trong chẩn đoán, điều trị và quản lý của bệnh xơ gan và nhiều biến chứng của nó.

Được thiết kế để cung cấp hướng dẫn thực tế ở tất cả các thời điểm, sách cung cấp cho các bác sĩ một công cụ cực kỳ hữu ích trong bối cảnh lâm sàng, với mỗi chương gồm các thuật toán quản lý và chẩn đoán, các điểm quan trọng và tính năng sư phạm khác.

Được chia thành 2 phần, một phần chẩn đoán và sinh lý bệnh và một phần quản lý các biến chứng, các chủ đề chính bao gồm:
– Các xét nghiệm chẩn đoán
– Phương thức hình ảnh chẩn đoán
– Đợt cấp suy gan mãn tính
– Tác nhân và thuốc cần tránh
– Suy gan giai đoạn cuối: đánh giá việc ghép gan
– Ung thư biểu mô tế bào gan

Được thiết kế nhằm đến các chuyên gia cũng như các học viên hành nghề ở đầu cuối của chuyên môn đào tạo, chú trọng xuyên suốt là về việc hướng dẫn quản lý lâm sàng tối ưu phù hợp nhất để thực hành gan mật và tiêu hoá, cuốn sách này là một hướng dẫn vô giá cho bệnh lý ngày càng phổ biến này.

TRÍCH DẪN
Cirrhosis: A Practical Guide to Management
Hardcover – April 6, 2015
by Samuel S. Lee, Richard Moreau
ISBN-13: 978-1118274828
ISBN-10: 1118274822
Price: $145.28
Hardcover: 352 pages
Publisher: Wiley-Blackwell; 1 edition (April 6, 2015)
Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment