Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vaccin sởi sống giảm độc dạng pha lỏng

Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vaccin sởi sống giảm độc dạng pha lỏng

Tên bài báo:Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vaccin sởi sống giảm độc dạng pha lỏng

Tác giả:    Lê Thị Oanh

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1991    Số:    2            Trang:    21-25+32

Tóm tắt:    Vật liệu: Vaccin: sử dụng 2 loại vaccin sởi sống giảm độc nguồn gốc từ chủng sởi L16/SSW. 2 vaccin này được sản xuất với hiệu giá ban đầu tương đương nhưng có và không kèm theo chất bảo quản vững bền với nhiệt độ. Các vaccin thử nghiệm được chia làm 4 lô có ký hiệu khác nhau: AI20, AI37, BI20, BI37. Tế bào thường trực Vero nuôi trong các chai vuông nhiệt độ 20 độ C. Môi trường MEM. Sử dụng phương pháp plaque chuẩn độ virut. Vaccin sởi AI (không bền vững) ở trạng thái pha lỏng ở 20 độ C giảm 1 log sau 35,3 giờ và ở 37 độ C chỉ 3,6 giờ. Còn vaccin sởi BI (vững bền với nhiệt độ) ở trạng thái pha lỏng ở 20 độ C thì thời gian giảm I log là 223,9 giờ và ở 37 độ C là 15,2 giờ. Các kết quả trên được đồ thị hóa bằng cách logarit hóa các hiệu giá tìm được. Hiệu giá của virut chịu ảnh hưởng của thời gian ủ nóng bởi nhiệt độ có đường biểu diễn hồi qui. Hệ số biến thiên có giá trị tuyệt đối lớn hơn 9.

Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vaccin sởi sống giảm độc dạng pha lỏng

Leave a Comment