ATLAS GIẢI PHẪU SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG 2E

ATLAS GIẢI PHẪU SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG 2E

ATLAS GIẢI PHẪU SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG 2E.Atlas giải phẫu siêu âm cơ xương cung cấp một nền tảng thiết yếu về giải phẫu siêu âm bình thường, cho phép người đọc đánh giá giải phẫu học bị gián đoạn vì chấn thương hay bệnh tật.

Cuốn sách được cấu trúc một cách có hệ thống, với ảnh minh họa bằng siêu âm chất lượng cao tất cả các khu vực thông thường với các văn bản kèm theo mô tả ngắn gọn.

Cập nhật của phiên bản thứ hai:

• Hơn 100 mô tả giải phẫu

• Nhiều hình ảnh từ các máy siêu âm thế hệ mới nhất

• Cải thiện sơ đồ giải phẫu bề mặt cho thấy chân tay và vị trí thăm dò tối ưu cho từng khu vực giải phẫu

• Nhiều sơ đồ giải phẫu X quang thể hiện đầu dò siêu âm bao phủ các cấu trúc giải phẫu được cung cấp để cải thiện sự hiểu biết trực quan của giải phẫu cơ xương trên siêu âm, đây là một tính năng thiết yếu cho các học viên cần phải hình dung hệ thống cơ xương để chẩn đoán chấn thương hoặc xác định vị trí mạch máu hoặc dây thần kinh trong khi thực hiện các quy trình lâm sàng.

Bác sĩ X quang, bác sĩ siêu âm, chuyên gia gây mê, chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia cơ xương khớp, và các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình không thể thiếu cuốn sách tham khảo lý tưởng này.

TÓM TẮT

Atlas of Musculoskeletal Ultrasound Anatomy

Mike Bradley, Paul O’Donnell

Price: $66.00

Paperback: 234 pages

Publisher: Cambridge University Press; 2 edition (January 25, 2010)

Language: English

ISBN-10: 0521728096

ISBN-13: 978-0521728096

Product Dimensions: 6.1 x 0.6 x 9.2 inches

Shipping Weight: 1.1 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment