Atlas Lâm sàng Cấp cứu Nội khoa 4E

Atlas Lâm sàng Cấp cứu Nội khoa 4E

Atlas Lâm sàng Cấp cứu Nội khoa 4E. Bản tóm tắt bằng hình ảnh Cấp cứu nội khoa hoàn chỉnh và đáng tin cậy – được cập nhật rộng rãi với hơn 1500 minh hoạ đầy màu sắc.

Bây giờ trong ấn bản thứ tư, Atlas Cấp cứu Nội khoa vẫn là hướng dẫn tốt nhất về chẩn đoán hình ảnh các vấn đề y tế cấp tính gặp phải trong thực hành lâm sàng. Được đóng gói với hơn 1500 hình ảnh, 500 hình ảnh mới, đây là nguồn cung cấp các hình ảnh cấp cứu nội khoa có chất lượng cao nhất và được cải tiến với thông tin lâm sàng rõ ràng về các trường hợp cấp cứu.

Được tổ chức bởi hệ thống cơ quan/quần thể đặc biệt /các vấn đề chung và sau đó là vấn đề riêng biệt, Atlas cấp cứu nội khoa là tài liệu tham khảo “Nhìn nhanh, hành động tức thì” được thiết kế để giúp đánh giá, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân hiệu quả. Nó bao gồm chẩn đoán cơ bản và tinh vi của một phổ rộng các điều kiện điển hình và không điển hình.

Định dạng của cuốn sách là lý tưởng cho việc học trực quan. Một đến bốn hình ảnh cho mỗi chủ đề cho bạn thấy chính xác những gì cần tìm. Kèm theo các hình ảnh là thông tin “cần biết” cho từng vấn đề lâm sàng, bao gồm các lựa chọn quản lý và ngọc trai lâm sàng. Tất cả thông tin và hướng dẫn khám, điều trị và chẩn đoán được cập nhật đầy đủ.

Điểm mới nổi bật cho ấn bản này là việc bao gồm hơn 50 video clip làm nổi bật những chủ đề quan trọng trong cấp cứu.
Kevin J. Knoop, M.D., M.S. (Suffolk, VA) là Trợ lý Giáo sư Y khoa và Quân sự, Trường Đại học Y khoa, Đại học Khoa học Y tế – Trung tâm Y tế Hải quân.
Lawrence B. Stack, Giáo sư Y khoa và Nhi khoa, Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt.
Alan B. Storrow, Thạc sĩ (Nashville, TN): Phó Giáo sư, Phó Chủ tịch về Nghiên cứu và Học vấn, Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt.
R. Jason Thurman, Thạc sĩ (Nashville, TN): Trưởng phòng Y tế, Trung tâm Y tế TriStar Skyline và Hendersonville; Phó Giáo sư Phẫu thuật thần kinh, Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt.


TRÍCH DẪN
Atlas of Emergency Medicine 4th Edition 4th Edition
by Kevin Knoop (Author), Lawrence Stack (Author), Alan Storrow (Author), R. Jason Thurman (Author)
Series: Atlas of Emergency Medicine
Hardcover: 1008 pages
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 4 edition (May 30, 2016)
Language: English

XEM THÊM : Hướng dẫn thực hành siêu âm cấp cứu 2e

Bây giờ trong ấn bản thứ tư của nó, The Atlas of Emergency Medicine vẫn là hướng dẫn tốt nhất để chẩn đoán thị giác của các vấn đề y tế cấp tính gặp phải trong thực tế khẩn cấp. Đóng gói với hơn 1500 hình ảnh, 500 mới cho ấn bản này, nó là nguồn hình ảnh y học khẩn cấp toàn diện nhất có sẵn, và được tăng cường với thông tin lâm sàng rõ ràng về các trường hợp khẩn cấp y tế.

Được tổ chức bởi hệ thống nội tạng / quần thể đặc biệt / vấn đề chung và sau đó là vấn đề, Atlas of Emergency Medicine là tài liệu tham khảo “nhanh, hành động nhanh” được thiết kế để giúp đánh giá, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân hiệu quả. Nó bao gồm chẩn đoán cơ bản và tinh tế của một phổ rộng các điều kiện điển hình và không điển hình.

Định dạng của cuốn sách lý tưởng cho việc học trực quan. Một đến bốn hình ảnh cho mỗi chủ đề cho bạn thấy chính xác những gì cần tìm. Kèm theo hình ảnh là thông tin “cần biết” ngắn gọn cho từng vấn đề lâm sàng, bao gồm các lựa chọn quản lý và ngọc trai lâm sàng. Tất cả các thông tin và hướng dẫn kiểm tra chẩn đoán và điều trị đều được cập nhật đầy đủ.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment