LIÊN QUAN GIỮA LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA U MÀNG NÃO NỀN SỌ

LIÊN QUAN GIỮA LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA U MÀNG NÃO NỀN SỌ

LIÊN QUAN GIỮA LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA U MÀNG NÃO NỀN SỌ
Bs Lê Thị Hồng Phương1, Bs Nguyễn Duy Hùng1, Bs Phạm Chu Hoàng1
1 Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức
Tóm tắt

Nghên cứu tiến cứu được tiến hành với mục tiêu phân tích mối liên quan giữa lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ của u màng não nền sọ. Trong thời gian từ 8/2015 đến 03/2016, 30 bệnh nhân được chẩn đoán u màng não nền sọ trên cộng hưởng từ 1.5T được phẫu thuật hoặc sinh thiết có kết quả mô bệnh học là u màng não tại Bệnh viện Việt Đức. Thu thập số liệu của mẫu nghiên cứu bao gồm các triệu chứng lâm sàng và dấu hiệu hình ảnh trên cộng hưởng từ, sau đó sử dụng phép toán kiểm định khi bình phương để xác định mối liên quan. Chúng tôi nhận thấy đau đầu là triệu chứng hay gặp nhất (83,3%) và không có tương quan với vị trí u. Triệu chứng đau đầu có phụ thuộc vào kích thước u nhưng không liên quan với dấu hiệu phù não và vị trí u trên cộng hưởng từ (p<0,05). Triệu chứng lồi mắt (chiếm 10%) có liên quan đến hình ảnh xâm lấn hốc mắt. Triệu chứng mất ngửi, mờ mắt có phụ thuộc vào vị trí u trên cộng hưởng từ. Qua nghiên cứu này, chúng tôi thấy có mối liên quan giữa một số triệu chứng lâm sàng với hình ảnh cộng hưởng từ của u màng não nền sọ.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment