BÀI TẬP KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH

BÀI TẬP KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH

BÀI TẬP KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH

Phần 1: Bài tập cơ bản 

(Mục tiêu: tập làm quen phân tích theo 6 bước)

Case 1

Fi02 = 0.21, pH = 7.31, PaC02 = 10 mmHg, HC03 = 5 mEq/L, Na = 123, Cl = 99

Case 2

Fi02 = 0.21, pH = 7.20, PaC02 = 25 mmHg, HC03 = 10 mEq/L, Na = 130, Cl = 80

Case 3

Fi02 = 0.21, pH = 7.07, PaC02 = 28 mmHg, HC03 = 8 mEq/L, Na = 125, Cl = 100, K = 2.5

Case 4

Fi02 = 0.21, pH = 7.18, PaC02 = 80 mmHg, HC03 = 30 mEq/L, Na = 135, Cl = 93


Phần 2: Bài tập nâng cao

(Mục tiêu: phân tích khí máu theo 6 bước, giải thích được sự thay đổi khí máu trong bệnh cảnh lâm sàng, nhận xét các thay đổi của thông số khác trên bệnh nhân)

Case 1: BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Bệnh nhân nữ 32 tuổi, tiền sử đái tháo đường, nhập viện trong tình trạng ngủ gà, lú lẫn. Các thông số được ghi nhận:

ABG: Fi02 = 0.21, pH = 7.04, PaC02 = 15 mmHg, HC03 = 10 mEq/L, Pa02 = 125mmHg, Sa02 = 95%

Dấu hiệu sinh tồn: Mạch = 118, HA = 90/50, NĐ = 37, NT = 32

Ion đồ: Na = 136, C02 = 7mEq/L, Cl = 95, K = 6.3

Sinh hóa: Glucose = 750mg/dL, acetoacetic acid = 250 mg/dL, BUN = 38 mg/dL, Lactate = 30mg/dL

Câu hỏi: 

1.Phân loại khí máu động mạch

2.Tại sao Pa02 lớn hơn 100mmHg trong điều kiện khí phòng?

3.Giá trị Pa02 tối đa có thể đạt được trong suốt quá trình tăng thông khí ở điều kiện khí phòng?

4.Đây là toan chuyển hóa có AG bình thường hay cao ?

5.Nồng độ acetoacetic acid bình thường hay cao?

6.Giải thích hiện tượng tăng đường huyết và đa niệu trong đái tháo đường 

7.Giải thích hiện tượng tăng kali máu, mất nước, HA thấp và tăng BU

Case 2: BỆNH NHÂN COPD

Bệnh nhân nam 62 tuổi (60kg) có tiền sử viêm phế quản mạn vào cấp cứu vì khó thở và khạc đàm vàng. 

Các thông số được ghi nhận:

ABG: Fi02 = 0.21, pH = 7.23, PaC02 = 80 mmHg, HC03 = 34 mEq/L, Pa02 = 39mmHg, Sa02 = 52%

Dấu hiệu sinh tồn: Mạch = 130, HA = 130/110, NĐ = 38.5, NT = 35

Ion đồ: Na = 139, C02 = 36mEq/L, Cl = 89, K = 4.1

Bạch cầu: 17.000, Hb = 17, Hct = 51

Câu hỏi:

1.Phân tích khí máu động mạch

2.Điều trị đầu tiên ở bệnh nhân bình thường trước đó nhập viện trong tình trạng toan hô hấp nặng và giảm oxy máu?

3.Đặt nội khí quản và thở máy có được chỉ định đầu tiên ở bệnh nhân này không? Tại sao? 

4.Điều trị nào là quan trọng nhất với kết quả khí máu này?

5.Mục tiêu điều trị của PaC02 ở bệnh nhân COPD có ứ C02 mạn tính?

6.Trong đợt cấp COPD, Pa02  sẽ tăng bao nhiêu tương ứng với 1% Fi02 tăng lên?

7.Cần cho Fi02 bao nhiêu ở bệnh nhân này?

8.[HC03] có nằm trong ngưỡng bình thường không?

9.Tại sao [HC03] tăng ở bệnh nhân này?

10.Tại sao Cl- giảm?

11.Tại sao Hb và Hct tăng?

12.Giải thích sự thay đổi các thông số trong dấu hiệu sinh tồn?

xem thêm tài liệu Tim mạch học tại : www.noitiethoc.com/p624s626-tim-mach-hoc.html

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment