Bailey Câu hỏi trắc nghiệm Ôn thi Tai Mũi Họng

Bailey Câu hỏi trắc nghiệm Ôn thi Tai Mũi Họng

Bailey Câu hỏi trắc nghiệm Ôn thi Tai Mũi Họng.Nắm bắt các chủ đề chính thường được nhắc tới trong các kỳ thi vấn đáp hội đồng về Tai Mũi Họng với cuốn sách Bailey Ôn tập Tai mũi họng, Phẫu thuật Đầu và Cổ. Tham khảo toàn diện này là cuốn sách đồng hành không thể thiếu của Bailey Giáo trình Tai mũi họng Phẫu thuật đầu cổ ấn bản thứ 5.

Với hơn 1100 câu hỏi ôn thi dạng vấn đáp và một ngân hàng câu hỏi trực tuyến toàn diện cho việc ôn tập trên đường đi, tham khảo vô giá này là lý tưởng cho cả các bác sĩ nội trú tai mũi họng đang chuẩn bị cho các kỳ thi vấn đáp cũng như các học viên sau đại học và các bác sĩ lâm sàng thi cấp lại chứng chỉ hành nghề.
+ Nắm bắt các khái niệm cốt lõi với hơn 1100 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn được thiết kế bởi cùng các tác giả của cuốn giáo trình cùng tên
+ Làm sâu sắc thêm hiểu biết của bạn với các câu trả lời kèm theo giải thích chi tiết, cùng với các trang tham khảo để khám phá thêm
+ Nghiên cứu bất cứ đâu, bất cứ lúc nào với một ngân hàng câu hỏi trực tuyến toàn diện câu hỏi trắc nhiệm ôn thi tai mũi họng


TRÍCH DẪN
Bailey’s Head and Neck Surgery – Otolaryngology Review, 1e
by Jonas T. Johnson MD, Clark A. Rosen MD FACS
Paperpack : $93.01
Series: Bailey’s Head & Neck Surgery
Paperback: 432 pages
Publisher: LWW; 1 Pap/Psc edition (April 14, 2014)
Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment