Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị trên bệnh nhân giảm tiểu cầu không đáp ứng điều trị hàng 1

Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị trên bệnh nhân giảm tiểu cầu không đáp ứng điều trị hàng 1 [Luận văn chuyên khoa 2]

Title:  Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị trên bệnh nhân giảm tiểu cầu không đáp ứng điều trị hàng 1
Authors:  Tống Thị, Hương
Advisor:  Trần Thị, Kiều My
Keywords:  Giảm tiểu cầu;Giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát
Issue Date:  2023
URI: 
Appears in Collections: Luận văn chuyên khoa 2

Chuyên mục: Luận văn chuyên khoa 2

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment