Barbara Bain, Chẩn đoán Bệnh Leukaemia 5E 2017

Barbara Bain, Chẩn đoán Bệnh Leukaemia 5E 2017

Barbara Bain, Chẩn đoán Bệnh Leukaemia 5E 2017. Hướng dẫn cập nhật và thực tế về chẩn đoán bệnh Leukaemia (Ung thư bạch cầu).

Được biên soạn bởi một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này, hướng dẫn thực tế này đã được sửa đổi và cập nhật một cách toàn diện. Cuốn sách bao quát những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực kiểu hình miễn dịch, di truyền tế bào và di truyền học phân tử. Nó minh họa làm thế nào các kỹ thuật xét nghiệm được sử dụng chẩn đoán và phân loại bệnh Lơ xe mi và bao gồm các hình ảnh của các tế bào bất thường để hỗ trợ chẩn đoán.
Ấn bản thứ 5 tích hợp các khuyến nghị của Phân loại các khối U của Hệ thống tạo máu và các mô bạch huyết của WHO năm 2015, bao gồm 300 hình ảnh chất lượng cao về các tế bào bất thường trong bệnh lơ xe mi và u lympho, 50 trong số đó là hoàn toàn mới so với ấn bản trước. 
Đây là cuốn sách cần thiết mà mỗi chuyên gia huyết học và các nhà giải phẫu bệnh học huyết học nên giữ cho mình một bản sao để tham khảo nhanh khi cần.
Sơ lược các nội dung chính :
Lời nói đầu
1. Bản chất của Bệnh bạch cầu, Tế bào học, Hóa tế bào và Phân loại FAB của bệnh bạch cầu cấp
2. Kiểu hình miễn dịch và di truyền tế bào/phân tử
Các phân tích trong bệnh bạch cầu và các điều kiện có liên quan
3. Bệnh bạch cầu cấp : Lồng ghép hình thái học, kiểu hình miễn dịch và thông tin di truyền và Phân loại của WHO
4. Các hội chứng loạn sản tủy xương
5. Bệnh bạch cầu kinh dòng tủy
6. Bệnh bạch cầu dòng Lympho của các tế bào T,B trưởng thành và tế bào diệt tự nhiên
Phụ lục – Chẩn đoán bệnh bạch cầu ở các nơi nghèo nàn xét nghiệm.
Bảng chỉ mục.
SƠ LƯỢC VỀ TÁC GIẢ
Barbara J. Bain, Giáo sư Huyết học chẩn đoán, Khoa Y, Trường Đại học Hoàng gia. Chuyên gia tư vấn Huyết học, Bệnh viện Mary, Luân Đôn, Anh.
Barbara Bain, Chẩn đoán Bệnh Leukaemia 5E 2017

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment