Bệnh túi thừa non-meckel ở trẻ em nhân một trường hợp ca bệnh túi thừa góc hồi manh tràng

Bệnh túi thừa non-meckel ở trẻ em nhân một trường hợp ca bệnh túi thừa góc hồi manh tràng

Bệnh túi thừa non-meckel ở trẻ em nhân một trường hợp ca bệnh túi thừa góc hồi manh tràng tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Nguyễn Đình Vương, Dương Văn Thông, Mai Khắc Hà, Đỗ Huy Hoàng, Lê Huy Tùng, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Anh Tuấn

Bệnh túi thừa non-meckel là bệnh lý ít gặp ở trẻ nhỏ, chẩn đoán khó khăn, nếu để kéo dài có thể xoắn hoại tử gây nhiều biến chứng phức tạp. Bệnh rất khó được chẩn đoán trước mổ. Chúng tôi báo cáo ca bệnh trẻ nam 24 tháng tuổi có túi thừa kích thước lớn, xoắn hoại tử đã được phẫu thuật thành công.

Túi thừa ống tiêu hóa là một cấu trúc dạng túi trồi ra bất thường từ thành ống tiêu hóa. Túi thừa có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào của ống tiêu hóa. Bệnh gặp nhiều hơn ở đại tràng và hiếm gặp ở ruột non [1,2,4].
Tỷ lệ xuất hiện túi thừa ruột non (diverticular disease of the small bowel – CSB) trên khám nghiệm tử thi từ 0,06% đến 1,3% [1]. Theo WE Longo, AM Vernava báo cáo năm 1992 thì tỷ lệ các túi thừa hỗng tràng và hồi tràng ở người lớn chiếm khoảng 1-2% dân số [2]. Tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo tuổi.
Tỷ lệ mắc bệnh ở các vị trí tại hỗng tràng và hồi tràng có tỷ lệ khác nhau, 80% túi thừa xảy ra ở hỗng tràng, 15% ở hồi tràng và 5% ở cả hai.

 

Bệnh túi thừa non-meckel ở trẻ em nhân một trường hợp ca bệnh túi thừa góc hồi manh tràng

Leave a Comment