Bệnh viêm não nhật bản và vaccin dự phòng

Bệnh viêm não nhật bản và vaccin dự phòng

Tên bài báo:Bệnh viêm não nhật bản và vaccin dự phòng

Tác giả:Trần Văn Tiến
Tên tạp chí:Dược học
Năm xuất bản:1999Số:4Tập:276Trang:25-26
Tóm tắt:
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment