BIẾN ĐỔI PHẢN XẠ H TRONG BỆNH ĐA DÂY THẦN KINH DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

BIẾN ĐỔI PHẢN XẠ H TRONG BỆNH ĐA DÂY THẦN KINH DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

BIẾN ĐỔI PHẢN XẠ H TRONG BỆNH ĐA DÂY THẦN KINH DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Hoàng Tiến Trọng Nghĩa1, Trương Đình Cẩm1
Leng Matin2, Nguyễn Hữu Công2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát thời gian tiềm phản xạ H, sự thay đổi tỷ lệ H/M ở bệnh nhân (BN) mắc bệnh đa dây thần kinh do đái tháo đường (ĐTĐ) và mối liên quan giữa phản xạ H với thời gian có triệu chứng lâm sàng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 32 đối tượng mắc bệnh đa dây thần kinh do ĐTĐ tại Bệnh viện Ngoại Thần kinh Quốc tế. Các chỉ tiêunghiên cứu chính bao gồm: thời gian tiềm, biên độ phản xạ H, tỷ số H/M, đặc điểm phản xạ H,thời gian tiềm sóng F, hiện tượng tái phân bố thần kinh trên điện cơ kim. Các chỉ số nghiên cứu
được lựa chọn thống nhất bên trái hoặc bên phải. Kết quả: 43,5% BN có thời gian tiềm kéo dài, tỷ lệ bất thường phản xạ H là 96,9%, trong đó 50% mất phản xạ H. Trong số BN còn phản xạ H, tỷ lệ H/M < 0,5 chiếm 82,4% và > 0,5 chiếm 17,6%. Có mối liên quan giữa thời gian mắc bệnh đa dây thần kinh do ĐTĐ với thời gian tiềm phản xạ H. Kết luận: Phần lớn BN mắc bệnh đa dây thần kinh do ĐTĐ đều có bất thường phản xạ H, có mối liên quan giữa thời gian có triệu chứng bệnh đa dây thần kinh do ĐTĐ và thời gian tiềm phản xạ H.

Bệnh lý đa dây thần kinh do ĐTĐ làhậu quả trực tiếp hay gián tiếp của tìnhtrạng tăng đường máu và hiện tượngthiếu máu cho hệ thần kinh. Khởi đầu làmột tổn thương chức năng do phù nề bêntrong các neuron. Đặc trưng lâm sàng làbiểu hiện của bệnh dây thần kinh phụthuộc chiều dài. Mất cảm giác bắt đầu từcác ngón chân và lan dần lên cẳng chân,sau đó lan lên bàn tay (từ các ngón tay),tạo nên kiểu đi găng đi vớ. Tổn thươngcác sợi thần kinh có myelin đặc trưng bởitình trạng giảm tốc độ dẫn truyền thầnkinh và biên độ điện thế trên điện cơ sinhlý, nếu tổn thương các sợi thần kinh lớnbiểu hiện bằng sự thay đổi cảm giác sâuvà cảm rung vỏ xương. Phản xạ H là loạiphản xạ 1 synap kinh điển của tủy sống,bao gồm cả đường cảm giác và đườngvận động, đồng thời cũng là một xétnghiệm chẩn đoán điện đơn giản, khôngxâm lấn, dễ dàng thực hiện ở bất kỳphòng điện cơ nào, cho thông tin nhạy cảm về khả năng dẫn truyền của thầnkinh ngoại biên ở gần gốc chi và các rễ.Ở Việt Nam hiện nay, các khảo sát vềbệnh lý đa dây thần kinh do ĐTĐ đã đề cập tới đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàngđiện cơ sinh lý, các yếu tố tiên lượng nặng và tiên lượng hồi phục của bệnh.

BIẾN ĐỔI PHẢN XẠ H TRONG BỆNH ĐA DÂY THẦN KINH DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Leave a Comment