Giáo trình các bệnh hô hấp Nhi khoa 2020

Giáo trình các bệnh hô hấp Nhi khoa 2020

Giáo trình các bệnh hô hấp Nhi khoa 2020.Đây là một cuốn sách giáo khoa toàn diện và có thẩm quyền về bệnh phổi nhi khoa. Do Pablo Bertrand và Ignacio Sánchez biên soạn, các học giả và bác sĩ nhi khoa nổi tiếng, nó bao gồm năm phần và 74 chương, trình bày và thảo luận về các chủ đề quan trọng nhất liên quan đến bệnh hô hấp ở trẻ em.


Được viết và trình bày trong một định dạng đơn giản và mô phạm, nó có ý định giảm bớt việc học và giải quyết các nghi ngờ trong các bệnh hô hấp ở trẻ em. Người đọc được đưa vào sinh lý, chẩn đoán, hội chứng, bệnh và điều trị liên quan đến các bệnh lý hô hấp ảnh hưởng đến trẻ em. Các chương này bao gồm các thuật toán để điều trị các hội chứng khác nhau và các đề xuất điều trị được cập nhật dựa trên y học dựa trên bằng chứng cho hơn 50 bệnh phổi.

Bệnh hô hấp ở trẻ em – Sách giáo khoa toàn diện là tài liệu tham khảo thiết yếu cho phương pháp lâm sàng thích hợp đối với các bệnh về đường hô hấp ở trẻ em. Nó được dành cho tất cả các thực tập sinh, nội trú và nghiên cứu sinh quan tâm đến y học phổi nhi khoa, cũng như các bác sĩ thực hành, bác sĩ đa khoa, bác sĩ nhi khoa và bác sĩ phổi phải đối mặt với rối loạn hô hấp nhi khoa trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

Giáo trình các bệnh hô hấp Nhi khoa 2020
Book Title
Pediatric Respiratory Diseases
Book Subtitle
A Comprehensive Textbook
Editors
Pablo José Bertrand
Ignacio Sanchez
Copyright
2020

Giáo trình các bệnh hô hấp Nhi khoa 2020

Leave a Comment