BLACKBOURNE ÔN TẬP NGOẠI KHOA 8E 2017

BLACKBOURNE ÔN TẬP NGOẠI KHOA 8E 2017

BLACKBOURNE ÔN TẬP NGOẠI KHOA 8E 2017.Trong ấn bản thứ tám, Ôn tập Ngoại khoa cho phép các bạn sinh viên Y khoa năm thứ 3 và 4 ôn tập cấp tốc để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ và thi quay vòng lâm sàng cũng như chuẩn bị cho đợt thi USMLE.

Được biên soạn trong một định dạng câu hỏi – câu trả lời ngắn gọn và súc tích, kiểu trình bày hai cột, câu hỏi bên trái câu trả lời bên phải. Cuốn sách này nhấn mạnh cả ngoại chung và các chuyên khoa sâu của Ngoại khoa. Các bạn sinh viên có thể tìm thấy các câu trả lời chính xác và nhanh chóng cho các vấn đề lâm sàng quan tâm. Cuốn sách bao gồm các chiến thuật và mẹo để thành công trong kỳ thi vấn đáp và sử dụng trên lâm sàng cũng như các thông tin quan trọng cho những ai mới tiếp xúc với ngoại khoa.

Product details
Series: Recall
Paperback: 640 pages
Publisher: LWW; Eighth, North American edition (December 20, 2017)
Language: English

Schwartz Các nguyên lý của Ngoại khoa 10e

BLACKBOURNE ÔN TẬP NGOẠI KHOA 8E 2017

Leave a Comment