BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT LẠI

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT LẠI

 BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT LẠI

Bùi Tuấn Anh*; Nguyễn Quang Nam*
TÓM TẮT
Bước đầu nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi (PTNS) điều trị sỏi đường mật lại trên 29bệnh nhân (BN), kết quả: tỷ  lệ  nữ/nam 15/14, tuổi trung bình 53,75 ±  12,37;  25  BN có tiền sử mổ  sỏi mật (86,2%);  thời gian mổ  trung bình  125,36 ±  20,45 phút;  lượng máu mất trong mổ trung bình 43,65  ±  18,73 ml; tỷ  lệ  hết sỏi  theo các vị  trí:  ống mật chủ,  ống gan chung, ống gan  phải, ống gan trái, ống phân thùy trước 100%, ống phân thùy sau 33,33%; các ống mật hạ phân  thùy  14,28  –  33,33%;  ngày nằm viện  trung bình (TB)  sau mổ  8,78  ±  2,3 ngày; 1  BN  bị  nhiễm  khuẩn huyết E.coli. Không có tử vong.
Như vậy, PTNS là một lựa chọn khả thi, an toàn và hiệu quả trong điều trị sỏi đường mật lại

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment