VAI TRÒ CỦA HẠCH DI CĂN TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY

VAI TRÒ CỦA HẠCH DI CĂN TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY

 VAI TRÒ CỦA HẠCH DI CĂN TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY. SỐ LƯỢNG HAY VỊ TRÍ CỦA HẠCH DI CĂN QUAN TRỌNG HƠN?


TÓM TẮT
Đặt vấn đề: ung thư dạ  dày (UTDD)  là bệnh ác tính thường gặp nhất trong đường tiêu hóa, hạch di căn có vai trò quan trọng trong xác định giai đoạn bệnh và tiên lượng sau mổ. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu 105 bệnh nhân (BN) ung thư 1/3 dưới dạ  dày được phẫu thuật cắt dạ  dày nạo vét hạch D2 nội soi từ  9  –  2009 đến 3 –  2013 tại Bệnh viện Quân y 103. Hạch nạo vét được đánh số, nhuộm HE và đọc kết  quả  xác định tình trạng di căn tại Khoa Giải phẫu bệnh. 
Kết quả:  trong 105 BN, 46 BN pN2 theo JGCA 2nd. Trong đó, theo JGCA 3rdcó 10 BN  ởpN1, 18 BN ở  pN2 và 18 ở  pN3. Tỷ  lệ  sống của 46 BN là 58,7%, trong đó, pN1 là 80%; pN2 là 66,7% và pN3 là 38,9%, khác biệt có ý nghĩa với p = 0,001.
Kết luận: phân chia giai đoạn hạch theo số  lượng hạch di căn có ý nghĩa tiên lượng tốt hơn vị trí hạch di căn

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment