Các biến chứng trong Phẫu thuật nội soi khớp vai, 2020

Các biến chứng trong Phẫu thuật nội soi khớp vai, 2020

Các biến chứng trong Phẫu thuật nội soi khớp vai, 2020.Hướng dẫn thực tế này cung cấp một cái nhìn tổng quan đầy đủ về các biến chứng có thể phát sinh trong và sau khi phẫu thuật nội soi khớp vai. Được chia thành bốn phần chính, cuốn sách trước tiên tập trung vào các vấn đề và biến chứng chung, sau đó là những khó khăn trong các quy trình khu vực dưới mỏm vai, mất ổn định vai và tổn thương vòng quay.

Các biến chứng trong Phẫu thuật khớp vai được viết bởi một nhóm các chuyên gia nội soi hàng đầu và là một nguồn tài nguyên quý giá cho các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, và các bác sĩ chấn thương thể thao gặp phải những bệnh nhân này trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

Các biến chứng trong Phẫu thuật nội soi khớp vai, 2020
Complications in Arthroscopic Shoulder Surgery
Laurent Lafosse, Jens Agneskirchner, Thibault Lafosse
Year:
2020

Các biến chứng trong Phẫu thuật nội soi khớp vai, 2020

Leave a Comment