Các cấp cứu Nội khoa thần kinh 2E 2019

Các cấp cứu Nội khoa thần kinh 2E 2019

Các cấp cứu Nội khoa thần kinh 2E 2019.Đây là phiên bản thứ hai (gồm hai tập) của một cuốn sách được đón nhận, phản ánh các thực tiễn hiện tại trong việc quản lý các trường hợp cấp cứu về thần kinh. Nó đã được ghi nhớ trong nhu cầu của các bác sĩ tiếp xúc đầu tiên, những người có thể là thực tập sinh thần kinh, chuyên gia tư vấn thần kinh hoặc nội trú, sinh viên thực tập. Đặc biệt chú ý đến các khía cạnh khác nhau của việc quản lý bệnh nhân tại khoa cấp cứu, từ lấy tiền sử lâm sàng tốt, đến hoàn thành kiểm tra lâm sàng nhanh chóng và tập trung, đến điều tra và bắt đầu điều trị.

Các cấp cứu Nội khoa thần kinh 2E 2019.Trường hợp cấp cứu về thần kinh là duy nhất ở chỗ chúng xuất hiện đột ngột, thường theo một diễn biến không ổn định và đòi hỏi một phản ứng nhanh chóng nhưng cân bằng. Việc quản lý các trường hợp cấp cứu về thần kinh là một thách thức lớn trong quá khứ và ngày nay, các phương pháp tiếp cận sớm và tích cực thường được khuyến nghị. Khám phá những khía cạnh này và các khía cạnh khác, cuốn sách cung cấp một tài sản quý giá cho tất cả các học viên đang tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi chắc chắn phát sinh trong khi cố gắng quản lý các tình huống quan trọng như vậy.

Các cấp cứu Nội khoa thần kinh 2E 2019
Emergencies in Neurology
Book Subtitle
Volume II
Editors
Mamta Bhushan Singh
Rohit Bhatia
Copyright
2019

Các cấp cứu Nội khoa thần kinh 2E 2019

Leave a Comment