CÁC HÌNH THÁI DỊ DẠNG ĐƯỜNG THỞ TRONG PHỔI BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TỪ1 – 2011 ĐẾN 12 – 2016

CÁC HÌNH THÁI DỊ DẠNG ĐƯỜNG THỞ TRONG PHỔI BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TỪ1 – 2011 ĐẾN 12 – 2016

CÁC HÌNH THÁI DỊ DẠNG ĐƯỜNG THỞ TRONG PHỔI BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TỪ1 – 2011 ĐẾN 12 – 2016 

Nguyễn ThịMai Hoàn*; Đào Minh Tuấn* 
Mai Xuân Khẩn**; Phó Hồng Điệp* 
TÓM TẮT 
Dị dạng đường thở trong phổi bẩm sinh là bệnh hay gặp nhất trong số các dị dạng phổi bẩm sinh, có thểphát  hiện từ thời kỳ bào thai. Chẩn  đoán mô bệnh học  giúp cho  điều trị và tiên  lượng bệnh.Mục tiêu: mô tảvịtrí, kích thước các nang trong dị dạng đường thởtrong phổi bẩm  sinh. Đối tượng và phương pháp: mô tả hồi cứu 79 bệnh nhân được chẩn đoán dị dạng đường  thởtrong phổi bẩm sinh, điều trịtại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung  ương từ1 – 2011  đến  12 – 2016. Kết quảvà kết luận: trong số79 ca dịdạng đường thởtrong phổi bẩm sinh, 41 bệnh  nhân (51,90%) týp I và 32 bệnh nhân (40,50%) týp II (trong đó 4 bệnh nhân có phổi biệt lập kết  hợp), 6 trường hợp (7,60%) týp IV. Không phát hiện trường hợp nào týp 0 và týp III. Tất cảcác 
trường hợp đều ởmột bên phổi, thường ởthùy dưới và  ưu thếnhẹ  ởbên phải. Các nang týp I nhìn chung có kích thước lớn (> 2,5 cm). 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment