NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TRƯỚC THẤP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TRỰC TRÀNG

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TRƯỚC THẤP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TRỰC TRÀNG

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TRƯỚC THẤP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TRỰC TRÀNG 

Lê ThịThu Trang*; Nguyễn Quang Thái** 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: đánh giá kết quảsớm điều trịung thưbiểu mô tuyến trực tràng bằng phương pháp  phẫu thuật cắt trực tràng trước thấp và vai trò của dẫn lưu hồi tràng phòng ngừa biến chứng rò tràng được điều trịbằng phương pháp phẫu thuật cắt trước thấp. Kết quảvà kết luận: tuổi trung  bình của nhóm nghiên cứu 58,77 ± 9,77, tỷlệnam/nữ: 1,1. Tỷlệbệnh ởgiai đoạn I – III 98,1%,  1,9% giai  đoạn IV. 90/107 bệnh nhân (84,1%) mổmở, mổnội soi 17/107 bệnh nhân (15,9%);  thời gian phẫu thuật trung bình lần lượt 104,1 và 151,8 phút, sinh thiết tại diện cắt  đều không  còn tếbào ung thư. Không gặp tai biến trong mổ. Thời gian trung tiện sau mổtrung bình với mổ mở4,11 ± 0,81 ngày, nội soi 3,70 ± 0,37 ngày. 45/107 bệnh nhân (42,1%)  được làm dẫn lưu  hồi tràng bảo vệmiệng nối, không bệnh nhân nào rò – bục miệng nối. Biến chứng sớm sau mổ:  2/107 bệnh nhân (1,9%) rò miệng nối khu trú không phải m ổlại và 1/107 bệnh nhân (0,9%) rò miệng nối gây viêm phúc mạc phải mổlại.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment