CÁC KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THẦN KINH

CÁC KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THẦN KINH

CÁC KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THẦN KINH.Khoa học thần kinh đã trở thành khoa học trẻ mở rộng nhanh chóng dựa vào một số ngành khoa học khác và phương pháp của chúng. Vì lý do đó, nó là một công việc liên ngành thực sự và phương pháp luận liên hợp tạo niềm đam mê cho nhiều người. Trong tinh thần này, cuốn sách này cố gắng trình bày một cái nhìn tổng quan về các kỹ thuật hiện đang được sử dụng trong nghiên cứu khoa học thần kinh hiện đại.

Bằng cách làm như vậy, nó cũng là một giới thiệu vào khoa học thần kinh của chính nó, từ góc độ của phương pháp có sẵn để giải quyết các câu hỏi hiện hành. Nhiều câu hỏi chỉ có thể được trả lời bằng cách kết hợp các phương pháp vay mượn từ các lĩnh vực khác nhau. Xây dựng trên cái nhìn sâu sắc này, nguyên tắc tổ chức của cuốn sách này là điều tra các cấp của hệ thống thần kinh, từ phân tử và tế bào đến toàn bộ các sinh vật. Những lý do có hai mặt. 

Thứ nhất, mức độ  tổ chức nhất định có thể được tối ưu nghiên cứu và chỉ có thể hiểu bằng cách áp dụng một loạt các kỹ thuật đa dạng. 

Thứ hai, điều quan trọng là để tránh sa vào sự nguy hiểm của công nghệ tinh khiết, có thể phát sinh từ mô tả có trình tự các kỹ thuật theo nguyên tắc vốn có sự gắn kết của chúng (ví dụ như nhuộm với kỹ thuật điện sinh). 

Ngoài ra, cuốn sách này nhằm mục đích cung cấp một công cụ làm việc trực tiếp cho người sử dụng trong phòng thí nghiệm và phòng khám và do đó nhấn mạnh tất cả các hoạt động của các nhà nghiên cứu khoa học thần kinh, từ học viên sau đại học đến những người giám sát.

CÁC KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THẦN KINH

TÓM TẮT

Modern Techniques in Neuroscience Research

Uwe Windhorst, Hakan Johansson

Price : $94.28

Hardcover: 1325 pages

Publisher: Springer; 1st edition (November 15, 1999)

Language: English

ISBN-10: 3540644601

ISBN-13: 978-3540644606

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment