CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ DÙNG THUỐC TRÊN NGƯỜI BỆNH VIÊM GAN B MẠN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ DÙNG THUỐC TRÊN NGƯỜI BỆNH VIÊM GAN B MẠN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ DÙNG THUỐC TRÊN NGƯỜI BỆNH VIÊM GAN B MẠN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
Lê Bảo Trang1,2, Nguyễn Như Hồ2
TÓM TẮT :
Mở đầu: Việt Nam có tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ lưu hành viêm gan B mạn cao. Tuy nhiên, việc tuân thủ dùng thuốc, một yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu quả điều trị vẫn chưa được tối ưu.

Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố liên quan đến tuân thủ dùng thuốc và theo dõi đáp ứng cận lâm sàng của người bệnh viêm gan B mạn điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 264 người bệnh ngoại trú được chẩn đoán viêm gan B mạn tính điều trị bằng ít nhất 1 thuốc kháng virus đường uống tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ tháng 04/2019 đến tháng 06/2019. Tuân thủ điều trị được khảo sát bằng bộ câu hỏi CEAT-HBV. Phương trình hồi quy logistic đa biến được dùng để khảo sát mối liên quan giữa các yếu tố đến tuân thủ dùng thuốc.

Kết quả: Trong tổng số 264 người bệnh, tỷ lệ tuân thủ dùng thuốc là 34,1%. Số người bệnh không dùng bất kỳ biện pháp cải thiện tuân thủ chiếm 82,6%. Ngưới bệnh có số bệnh kèm càng nhiều thì càng giảm tuân thủ dùng thuốc (OR = 0,50; Cl 95%: 0,26 – 0,96; p = 0,04). Người bệnh có tiền sử gia đình mắc viêm gan B có liên quan đến việc tăng tuân thủ dùng thuốc (OR = 1,84; Cl 95%: 1,05 – 3,19; p = 0,03). Các giá trị ALT và AST giảm qua các tháng theo dõi ở nhóm tuân thủ dùng thuốc.

Kết luận: Phần lớn người bệnh tuân thủ dùng thuốc kém. Bệnh mắc kèm và tiền sử gia đình là hai yếu tố liên quan đến tuân thủ dùng thuốc. Các chỉ số men gan cải thiện hơn ở nhóm tuân thủ dùng thuốc.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment