Cafardi Hướng dẫn về Da liễu 2012

Cafardi Hướng dẫn về Da liễu 2012

Cafardi Hướng dẫn về Da liễu 2012. Hướng dẫn Da liễu được phát triển bởi bác sĩ Cafardi tại Đại học ALabama thuộc Birmingham, Khoa Da Liễu, bao quát các chủ đề rộng lớn về Da liễu cần thiết cho bất cứ Nội trú Da liễu nào thực hành điều trị bệnh nhân.

Sách bao quát các chủ đề về Rụng tóc, định liều thuốc và các kỹ năng quản lý, các rối loạn do nấm, Bệnh da liễu di truyền gen, chẩn đoán phân biệt các bệnh về Da, quản lý các điều kiện nhiễm trùng, giải phẫu ngoại khoa, các lời khuyên, Da liễu Nhi khoa, ung thư da và quản lý, các thuật ngữ về Da liễu,…

Cuốn sách này được hướng đến các đối tượng là Nội trú da liễu, với những ứng dụng lâm sàng quan trọng, làm cho nó trở thành tham khảo thiết yếu để tra cứu nhanh chẩn đoán, theo dõi, phòng ngừa và các tùy chọn điều trị. Sách cung cấp một phương pháp thực hành mang tính thực tiễn về Da liễu, với các tên và liều thuốc, nhiều thông tin hơn về nấm học hơn bất cứ cuốn sách này khác trên thị trường.
Hướng dẫn về Da liễu là một cuốn sổ tay nhỏ gọn, dễ tra cứu và toàn diện, dựa trên các thuật toán, bảng, và các kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, nó sẽ là tham khảo lý tưởng dành cho sinh viên Y khoa, bác sĩ Nội trú, bác sĩ Nhi khoa và các chuyên khoa Nội,…


TÓM TẮT
The Manual of Dermatology
Jennifer A. Cafardi
Paperback: 586 pages
Publisher: Springer;
2012 edition (February 14, 2012)
Language: English
ISBN-10: 1461409373
ISBN-13: 978-1461409373

Cafardi Hướng dẫn về Da liễu 2012

Leave a Comment