CẢM GIÁC ĐAU SAU SỬA SOẠN ỐNG TUỶ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY LIÊN TỤC VÀ QUAY QUA LẠI

CẢM GIÁC ĐAU SAU SỬA SOẠN ỐNG TUỶ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY LIÊN TỤC VÀ QUAY QUA LẠI

CẢM GIÁC ĐAU SAU SỬA SOẠN ỐNG TUỶ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY LIÊN TỤC VÀ QUAY QUA LẠI
Nguyễn Ngọc Phúc1, Phạm Văn Khoa1
1 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá cảm giác đau sau sửa soạn ống tuỷ bằng phương pháp dùng trâm máy quay liên tục và quay qua lại. Đối tượng và phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng với hai nhóm nghiên cứu sửa soạn ống tuỷ bằng phương pháp quay liên tục (ProTaper Next) và quay qua lại (WaveOne Gold) trên 36 răng có chỉ định nội nha ở các bệnh nhân trên 18 tuổi. Đánh giá cảm giác đau trước và sau sửa soạn 1, 2, 7 ngày với bảng câu hỏi và khám lâm sàng. Kết quả: Cảm giác đau trước điều trị, sau sửa soạn 1, 2, 7 ngày giữa hai nhóm quay liên tục và quay qua lại đều khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tình trạng gõ đau trước và sau sửa soạn 7 ngày của hai nhóm cũng khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Phương pháp quay liên tục và quay qua lại có hiệu quả tương tự nhau trong việc giảm đau sau sửa soạn ống tuỷ 7 ngày.

Đausau điều trị nội nha nói chung và đau sau  sửa  soạn  ống  tuỷ  nói  riêng  là  một  trong những tiêu chí rất quan trọng để đánh giá sự thành công của điều trị. Đau sauđiều trịnộinha có thể xảy ra trong vài giờ hoặc vài ngày sau khi điều  trị.Mức  độ  đau  cao  nhất  được  ghi  nhận trong giai đoạn đầu sau điều trị nộinhalên đến 12  giờ,điều  này  có  thể  là  do  quá  trình  viêm đang  diễn  ra.  Mức  độ  phổ  biến  và  mức  độ nghiêm trọng của cơn đau giảm đáng kể trong vòng 48 giờ đầu tiên[1]. Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu về chủ đề này, cơ chế của đausau điều trị nội nhavẫn chưa rõ ràng. Nguyênnhân thường được cho là một quá trình đa yếu tố phức tạp bị ảnh hưởng bởi giới tính (đausau nội nhađược báo cáo ở nữ giới  nhiều  hơn  nam  giới),  bệnhlý  tuỷ  và  mô quanh  chóp,  loại  răng,  vùngliên  quanxoanghàm, sưngđau trướcnội nha, đangđiều trị bằng steroid toàn thân vì bệnhlý khácvà số lần hẹn[2]. Đausau nội nhacũng có thể xảy ra do sửasoạn không đủ, dungdịch bơm rửa quá chóp, đẩymùn ngà ra khỏi chóp, chấn thươngkhớp cắn, sót ống  tủy.  Dođó,  việc  lựa  chọn  loại  trâmvà phương phápđểsửa soạn ống tuỷđóng một vai trò rấtquan trọng. Sự đẩycác mùn ngà nhiễm trùng ra khỏichóp trong quá trình sửasoạn ống tủy có thể làm trầm trọng thêm phản ứng viêm và gây ra cơnbùng phát viêm quanh chóp.Trâm  quay  Nickel-Titanium  (NiTi)  đã  được chứng minh là đẩy ít mùnngà ra khỏi chóp hơn so với trâm tay bằng thép không gỉ[3]. Gần đây, nhiều thế hệ trâm NiTi quay qua lại và quay liên tục đã được giới thiệu. Theo cácnghiên cứu, cả hai hệ thốngtrâmquay  qualạivà trâmquay liên tục đều đạt được hiệu quả tương tự về việc giảm độctính và vi khuẩn nuôi cấy từ các ống tủy nhiễm trùng[4]. Để đánh giá tình trạng đau sau điều trị nội nha, hai bài phân tích tổng hợp của Hou và cộng sự (2017) và Martins và cộng sự  (2019)  đã  đưa  ra  hai  kết  luận  trái  ngược nhau. Trong khi đó Martins và cộng sự [5] kết luận kết quả hoàn toàn ngược lại. Chính vì sự không  nhất  quát  của  các  nghiên  cứu  này,  kết hợp với những tiến bộ không ngừng trong công nghệ  chế  tạo  trâm,  nên  chúng  tôi  thực  hiện nghiên  cứu  này  nhằm  so  sánh  tình  trạng  đau giữa hai nhóm trâm quay qua lại và quay liên tục trên bệnh nhân và trong điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

CẢM GIÁC ĐAU SAU SỬA SOẠN ỐNG TUỶ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY LIÊN TỤC VÀ QUAY QUA LẠI

Leave a Comment