Căn bản về CT Cơ thể 4e 2015

Căn bản về CT Cơ thể 4e 2015

Căn bản về CT Cơ thể 4e 2015.Là tham khảo tuyệt vời dành cho các bác sĩ nội trú X-Quang và các bác sĩ lâm sàng, Căn bản về Body CT cung cấp một hướng dẫn dễ hiểu về CT cơ thể. Đã được cập nhật và bổ sung toàn diện, phiên bản mới bao quát những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất về việc sử dụng CT nhiều lát cắt để chẩn đoán các bất thường ở lồng ngực, ổ bụng và cơ xương, cũng như mở rộng vai trò của CT 3D và CT mạch máu trong thực hành lâm sàng. Đó là tất cả những gi bạn cần để thực hiện và diễn giải có hiệu quả các CT scans.

+ Thu lượm tất cả các thông tin thiết yếu, cập nhật và cần thiết để diễn giải có hiệu quả các phim CT và những điểm nổi bật cần để tạo chẩn đoán chính xác.
+ Ôn lại cách giải phẫu của các khu vực trên cơ thể hiển thị trên phim CT
+ Nắm bắt từng quy trình và ôn lại nhanh chóng trong một định dạng súc tích
+ Đạt được các kết quả tối ưu với các hướng dẫn từng bước về cách tiến hành tất cả các kỹ thuật CT hiện nay
+ So sahs các chẩn đoán với một khảo sát về các phát hiện CT chủ yếu cho các bệnh lý thường gặp, với sự nhấn mạnh về những dấu hiệu trong đó giúp phân biệt một điều kiện này với điều kiện khác
+ Sử dụng hiệu quả CT 64 dãy và CT nguồn kép với sự bao trùm các chỉ định cập nhật nhất
+ Cập nhật các guideline mới nhất phản ánh những thay đổi gần đây trong thực hành hình ảnh học CT, bao gồm Chẩn đoán và điều trị U phổi, hội chứng cận u và TMC trên, các phản ứng với thuốc cản quang và sinh thiết với hướng dẫn của CT. Ngoài ra sách cũng mang đến vô số hình ảnh độ nét cao và cập nhật các hình ảnh trong phiên bản cũ.


TRÍCH DẪN
Fundamentals of Body CT, 4e
by W. Richard Webb, Wiliam E. Brant MD, Nancy M. Major MD
True PDF, Bookmarked and Indexed
Series: Fundamentals of Radiology
Paperback: 400 pages
Publisher: Saunders; 4 edition (August 18, 2014)
Language: English

Căn bản về CT Cơ thể 4e 2015

Leave a Comment