CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI

CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI

CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
Nguyen Thuy Dung, Nguyen Bich Hoang, Nguyen Thi Thu Thai, Doan Thi Hue, Nguyen Thi Thu Minh

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm căn nguyên vi sinh vật gây viêm phổi mắc phải cộng đồng (CAP) ở trẻ 2 tháng đến 5 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả 270 bệnh nhi từ 2 tháng đến 5 tuổi được chẩn đoán CAP điều trị nội trú từ tháng 6/2020-3/2021. Kỹ thuật nuôi cấy dịch tỵ hầu, test nhanh phát hiện RSV được sử dụng để xác định căn nguyên vi sinh gây CAP.

Kết quả: Tỷ lệ trẻ viêm phổi 69,3%, viêm phổi nặng 30,7%. Phân lập vi sinh vật dương tính 55,2% (48,9% là vi khuẩn, 33,8% là virus). Vi khuẩn gây CAP nhiều nhất S.pneumoniae 58,5%, H.influenzae 15,6%, M.catarrhalis 11,9%, S.aureus 8,2%. Trẻ ≤ 12 tháng vi khuẩn gặp nhiều nhất là S.pneumoniae và H.influenzae (48,9% và 25,5%), trẻ 12th – 5 tuổi vi khuẩn gặp nhiều S.pneumoniae 64,3% và M.catarrhalis 15,5%. Tỷ lệ RSV gặp ở trẻ ≤ 12 tháng là 10,8%, trẻ 12th – 5tuổi 8,0%. Tỷ lệ đồng nhiễm chiếm 6,7%. S.pneumoniae nhạy 100% vancomycin, quinolone và Linezolid; cepholosporin thế hệ 3 (55-62%); H.influenzae kháng 100% với nhóm betalactam, nhạy cảm với Quinolone (85,7-100%) và macrolid 65%. S.aureus kháng 90% với oxacillin, nhạy với quinilon 85,7%, chloramphenicol 90% aminosid 90%.

Kết luận: Căn nguyên vi sinh vật gây CAP ở trẻ 2 tháng đến 5 tuổi phân lập dương tính 55,2%, vi khuẩn thường gặp là S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis nhạy với vancomycin, Quinolone và kháng với các kháng sinh được khuyến cáo.

 

CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI

Leave a Comment