CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO CỔ RỘNG VỊ TRÍ ĐỈNH THÂN NỀN BẰNG WEB: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG

CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO CỔ RỘNG VỊ TRÍ ĐỈNH THÂN NỀN BẰNG WEB: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG

CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO CỔ RỘNG VỊ TRÍ ĐỈNH THÂN NỀN BẰNG WEB: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG
Bs Nguyễn Văn Tuấn1, Bs Trần Anh Tuấn1, Bs Lê Hoàng Kiên1, Bs Nguyễn Quang Anh1, BS Nguyễn Tất Thiện1, Bs Nguyễn Hữu An1, GS Phạm Minh Thông1, Bs Vũ Đăng Lưu1
1 Trung tâm điện quang Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh nhân nữ 69 tuổi, tình cờ phát hiện túi phình ngã ba đỉnh thân nền. Bệnh nhân có tiền sử bình thường. Trên CHT cho thấy túi phình chưa vỡ với đường kính ngang 4.9mm. Chụp chọn lọc động mạch đốt sống trái cho thấy túi phình có đường kính ngang trung bình là 5mm, chiều cao trung bình là 3mm, cổ rộng 4.9mm. Với vị trí giải phẫu phức tạp, bệnh nhân được chỉ định can thiệp nội mạch với dụng cụ WEB. Sử dụng chống đông kép trước cạn thiệp: Aspirin 81mg x1 viên/ ngày – Dùng trước can thiệp 3 ngày, Ticagrelor 90mg x1 viên/ ngày – Dùng trước can thiệp 2 ngày. Ngay sau can thiệp, túi phình tắc hoàn toàn nhưng có huyết khối nhỏ tại P3 động mạch não sau phải tuy nhiên bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng. Bệnh nhân được tiếp tục dùng chống đông kép trong 5 ngày, sau đó dùng Aspirin thêm 2 tuần. Theo dõi túi phình sau 3, 6 và 12 tháng bằng CHT và chụp mạch DSA thấy túi phình không bị tái thông. Tính an toàn và hiệu quả của WEB trong điều trị phình cổ rộng phức tạp vị trí đỉnh thân nền sẽ được bàn luận trong bài này.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment