ARCECI HUYẾT HỌC LÂM SÀNG NHI KHOA 3E

ARCECI HUYẾT HỌC LÂM SÀNG NHI KHOA 3E

ARCECI HUYẾT HỌC LÂM SÀNG NHI KHOA 3E ( Pediatric Hematolog ).Huyết học Nhi khoa là một văn bản toàn diện và gọn gàng giúp bạn tham chiếu tất cả các chẩn đoán và điều trị bệnh máu ở trẻ em. Nó cung cấp thông tin cho tất cả các điều kiện có thể gặp trong thực hành lâm sàng hàng ngày. Đối với mỗi điều kiện, các tác giả đưa ra lời khuyên hữu ích về chẩn đoán phân biệt và quản lý lâm sàng. 

Đây là ấn bản thứ ba, đã được cập nhật toàn diện dưới ánh sáng của những phát triển gần đây trong lĩnh vực đang có những bước tiến bộ nhanh chóng này của y học.

Một cuốn sách giáo trình được biên soạn cẩn thận,giúp chẩn đoán và điều trị các rối loạn máu trong trẻ em, với sự cân bằng trên tất cả các khía cạnh, dễ sử dụng, tổ chức thực tế , với các khía cạnh thiết yếu của sinh học cũng được bao gồm trong mỗi chương. 

Đây là công trình công phu được tạo nên bởi một đỗi ngũ các chuyên gia toàn cầu trong lĩnh vực này, với sự đóng góp của những người thuộc nhiều khu vực địa lý khác nhau trên thế giới.

ARCECI HUYẾT HỌC LÂM SÀNG NHI KHOA 3E

TÓM TẮT

Pediatric Hematology

Robert J. Arceci, Ian M. Hann, Owen P. Smith, A. Victor Hoffbrand

Hardcover: 840 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 3 edition (October 16, 2006)

Language: English

ISBN-10: 1405134003

ISBN-13: 978-1405134002

Price: $383.95

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment