CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA 2E.Tham khảo một cửa hàng đầu về Sản phụ khoa, Y học sinh sản và phẫu thuật khung chậu.

★ Đánh giá toàn diện tất cả các chủ đề lâm sàng về sản phụ khoa

★ Bao quát hơn 1000 loại bệnh và rối loạn về sản phụ khoa

★ Các hướng dẫn mới nhất về sàng lọc và quản lý.

★ Hơn 450 hình ảnh và bức vẽ minh họa đẹp mắt

★ Định dạng hỗ trợ tra cứu nhanh

★ Ngắn gọn súc tích, bao quát điều trị các nhiễm trùng phụ khoa thường gặp

★ Sửa đổi và cập nhật toàn bộ nội dung phiên bản trước

★ Bao quát cơ sở sinh lý bệnh khi thích hợp để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị

★ Các tham khảo hữu ích đến các nguồn thông tin cổ điển và mới nhất.

Product details

Series: LANGE CURRENT Series
Paperback: 1040 pages
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 11 edition (August 28, 2012)
Language: English

Trong hơn 70 năm qua, các giáo sư, sinh viên, và các bác sĩ đã tin tưởng LANGE về thông tin y tế chất lượng cao, hiện tại, súc tích ở định dạng thuận tiện, giá cả phải chăng, di động. Cho dù cho các môn học, nhân viên bán hàng, chuẩn bị USMLE, xem xét lại bảng đặc biệt, hoặc chăm sóc bệnh nhân, có một cuốn sách LANGE đảm bảo thành công.

Phương pháp chẩn đoán và điều trị HIỆN TẠI, 11e là một cuốn sách giáo khoa ngắn gọn nhưng toàn diện về quản lý sản khoa và phẫu thuật y khoa và phẫu thuật. Nó bao gồm ngắn gọn hơn 1.000 bệnh và rối loạn, các hướng dẫn sàng lọc mới nhất, và sinh lý bệnh cơ bản khi có liên quan. Phiên bản thứ 11 được làm giàu nhờ đóng góp của hơn 85 người đóng góp nổi tiếng thế giới

Xem xét kỹ lưỡng tất cả sản khoa và phụ khoa
Tập trung vào các khía cạnh thực tế của chẩn đoán lâm sàng và quản lý bệnh nhân
Bao gồm sinh lý bệnh khi có liên quan đến chẩn đoán và điều trị
Nhấn mạnh vào công tác phòng chống dịch bệnh và y học dựa trên bằng chứng
Bao gồm hơn 500 bản vẽ giải phẫu, nghiên cứu hình ảnh và sơ đồ
Cập nhật hoàn toàn để phản ánh các nghiên cứu và tiến bộ mới nhất
Trình bày nhất quán bao gồm các phát hiện lâm sàng, chẩn đoán, điều trị và các biến chứng và tiên lượng
Thiết kế truy cập nhanh tạo điều kiện sử dụng tại điểm chăm sóc
Đã cập nhật để bao gồm các nguyên tắc quản lý và sàng lọc mới nhất

 

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA

Leave a Comment