Trắc nghiệm đại cương y tế công cộng và tổ chức y tế

Trắc nghiệm đại cương y tế công cộng và tổ chức y tế

1.      Khoa học nghiên cứu tình trạng sức khỏe, thể lực, bệnh tật của cộng đồng, của xã hội; nghiên cứu các điều kiện sống, điều kiện làm việc và các yếu tố tự nhiên xã hội ảnh hưởng tới tình trạng trên, đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện và phát huy các điều kiện có lợi và hạn chế các điều kiện có hại cho sức khỏe của cộng đồng và xã hội là :

A. Y học xã hội

B. Y học lâm sàng

C. Tổ chức y tế

D. Y tế Công cộng

E. Nhân học sức khỏe

Chuyên mục: Ngân hàng đề thi y khoa

2.      Môn học y tế công cộng có rất sớm ở Hoa kỳ do :

A. Hubbey thực hiện

@B. C. E. A. Winslow thực hiện

C. N.A.Semashco thực hiện

D. Vinogradop thực hiện

E. Grothan thực hiện

3.      Khoa học về nghệ thuật phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ cuộc sống và cải thiện sức khỏe, thể chất, tinh thần của mọi người, phát triển bộ máy tổ chức xã hội để bảo đảm cho mọi người một mức sống phù hợp với sự giữ gìn sức khỏe là:

A. Y học xã hội

B. Y học lâm sàng

C. Tổ chức y tế

@D. Y tế Công cộng

E. Nhân học sức khỏe

4.      Mục tiêu cuối cùng của các hoạt động Y tế công cộng là bảo đảm cho mọi người được :

@A. Hưởng quyền mạnh khỏe và sống lâu

B. Không mắc bệnh lây nhiễm

C. Không bị tàn phế do biến chứng của bệnh tật

D. Không bị stress tâm lý

E. Hưởng quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe

5.      Tổ chức y tế là một bộ phận của Y học xã hội, là khoa học nghiên cứu nhiệm vụ, vạch kế hoạch, xây dựng cơ cấu tổ chức mạng lưới y tế, phân tích các hoạt động y tế, nhằm thực hiện :

A. Công bằng trong chăm sóc y tế

@B. Mục tiêu của y tế

C. Phân phối nguồn lực y tế

D. Sắp xếp và bố trí phù hợp mạng lưới y tế các tuyến

E. Hoàn thiện hệ thống thông tin y tế

6.      Xác định những vấn đề y tế của cộng đồng, xây dựng chính sách y tế có thể thực hiện được và phương hướng, đề án để giải quyết các vấn đề đó là nhiệm vụ của :

A. Y học xã hội

B. Y tế Công cộng

@C. Quản lý y tế

D. Nhân học sức khỏe

E. Dịch tễ học

7.      Người cán bộ quản lý lãnh đạo y tế phải có kiến thức quản lý chuyên sâu vì lý do sau :

@A. Hiện nay hệ thống tổ chức y tế, hệ thống các dịch vụ y tế ngày càng phát triển

B. Hiện nay hệ thống tổ chức y tế ngày càng phát triển

C. Hiện nay hệ thống tổ chức y tế ngày càng phát triển

D. Hiện nay hệ thống y tế dự phòng ngày càng phát triển

E. Nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng

8.      Công tác quản lý y tế không chỉ dựa trên khoa học tổ chức y tế mà còn yêu cầu sự đóng góp của các khoa học xã hội khác như :

A. Quản lý hành chính y tế

B. Khoa học kinh tế xã hội

C. Kinh tế y tế

@D. Xã hội học y học,đạo đức y học

E. Luật pháp y tế

9.      Y học xã hội là lý luận, là cơ sở khoa học của :

A. Kinh tế y tế

B. Luật pháp y tế

@C. Tổ chức y tế

D. Xã hội học y học

E. Dịch tễ học

10.  Tổ chức y tế là cơ sở thực tiễn của :

A. Kinh tế y tế

B. Quản lý hành chính y tế

C. Khoa học kinh tế xã hội

@D. Y học xã hội

E. Xã hội học y học,đạo đức y học

Download Tại Đây

Leave a Comment