CẤY GHÉP TẠO GỐC TẾ BÀO MÁU TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

CẤY GHÉP TẠO GỐC TẾ BÀO MÁU TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

CẤY GHÉP TẠO GỐC TẾ BÀO MÁU TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG.Một hướng dẫn để thực hành cấy ghép tế bào gốc, những tiến bộ mới nhất trong điều trị hàng loạt rối loạn và các vấn đề phát sinh sau khi cấy ghép, nhằm đến toàn bộ thành viên của đội ngũ cấy ghép.

+ Một hướng dẫn cập nhật phản ánh thực hành tốt nhất trong việc sứ dụng việc cấy ghép tế bào gốc, bao quát trạng thái hiện tại trong điều trị các điều kiện ác tính cũng như phi ác tính, các khía cạnh thực tế và các vấn đề chẳng hạn như nhiễm trùng và sự cấy ghép với bệnh chủ.

+ Sử dụng một phương pháp tiếp cận thực tế, dễ hiểu với việc sử dụng đa dạng các thuật toán và bảng biểu, danh sách

+ Nhắm đến tất cả thành viên của đội ngũ cấy ghép bởi đây là một lĩnh vực liên nghành

+ Một đội ngũ đóng góp bao gồm các chuyên gia hàng đầu quốc tế trong lĩnh vực này, cùng một nhóm biên tập kỳ cựu của Hoa Kỳ và Anh Quốc

+ Được minh họa bởi hàng loạt hình ảnh chất lượng cao đầy màu sắc từ đầu đến cuối sách

CẤY GHÉP TẠO GỐC TẾ BÀO MÁU TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

TRÍCH DẪN

Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Clinical Practice, 1st Edition

Author(s) : Treleaven & Barrett

Release Date: 09 Oct 2008

Imprint: Churchill Livingstone

ISBN: 9780443101472

Pages: 512

Dimensions: 216 X 280

PDF Format – USD 250.00

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment