ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY TƯỚI MÁU NÃO TRONG CHẨN ĐOÁN NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY TƯỚI MÁU NÃO TRONG CHẨN ĐOÁN NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY TƯỚI MÁU NÃO TRONG CHẨN ĐOÁN NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG
Sor Sotheary1, Vũ Đăng Lưu1, Trần Anh Tuấn1, Nguyễn Quang Anh1, Nguyễn Tất Thiện1
1 Bệnh viện Bạch Mai
Đặt vấn đề: Trên bệnh nhân nhồi máu não cấp tính, việc đánh giá tổn thương não thật sự có vai trò rất quan trọng trong việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp để cải thiện lâm sàng và giảm tỷ lệ tử vong. Chụp cắt lớp vi tính tưới máu não (CTP) có thể đánh giá chính xác vùng tổn thương thật sự và vùng có nguy cơ. Do đó, chụp CTP có vai trò rất quan trọng trong việc lựachọn phương pháp điều trị cũng như tiên lượng cho bệnh nhân nhồi máu não cấp.
Muc tiêu: 1) Mô tả đặc điểm h́nh ảnh của chụp cắt lớp vi tính 128 dãy tưới máu năo trong chẩn đoán nhồi máu năo cấp.
2) Vai trò của chụp cắt lớp vi tính tưới máu năo 128 dãy trong việc đánh giá mức độ và tiên lương tổn thương nhồi máu máu não cấp do tắc động mạch cảnh trong Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Tiến cứu mô tả cắt ngang trên 35 bệnh nhân (BN) nhồi máu não (NMN) cấp do tắc động mạch cảnh trong, được chụp cắt lớp vi tính (CLVT) tưới máu não và chỉ định can thiệp lấy huyết khối cơ học tại trung tâm điện quang bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ tháng 04 năm 2019 đến tháng 06 năm 2020.
Kết quả: Tuổi trung bình 66,57± 11,98 tuổi, Điểm NIHSS trung bình là 17.23 ± 4.47 điểm, 32 BN (91,43%) thấy NMN trên chụp CLVT không tiêm thuốc lần đầu. Vị trí tắc: tắc ĐM cảnh 20%, Tandem 42.9%, đoạn tận ĐM cảnh trong 37.1%. Thể tích trung bình lõi nhồi máu là 34.60 ± 33.34 cm3, vùng nguy cơ là 102.98 ± 40.07 cm3. MTT tương đôi trung bình vùng nhồi máu là 252.86 ± 81.49 %. CBV trung bình vùng nhồi máu là 1.19 ± 0.39 ml/100g. Điểm ASPECTS và thể tích lõi nhồi máu, cũng như tỷ lệ biến chứng chảy máu sau can thiệp lấy với diện tích lõi nhồi máu đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05).
Kết luận: Hình ảnh cắt lớp vi 128 dãy tính tưới máu não của nhồi máu não cấp do tắc động mạch cảnh trong có đặc điểm: diện tích lõi nhồi máu trung bình lớn hơn diện tích lõi nhồi máu trung bình của nhóm bệnh nhân nhồi máu do tắc mạch vòng tuần hoàn trước nói chung, mặc dù đa số bệnh nhân đã nhập viện sớm. Từ mối tương quan giữa diện tích lõi nhồi máu và nguy cơ chảy máu sau can thiệp, cho phép tiên đoán BN NMN não cấp do tắc ĐM cảnh trong tỷ lệ chảy máu sau can thiệp cao hơn so với BN nhồi máu não do tắc mạch vòng tuần hoàn trước nói chung.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment