Chẩn đoán Hình ảnh Đầu và Cổ 3E 2017

Chẩn đoán Hình ảnh Đầu và Cổ 3E 2017

Chẩn đoán Hình ảnh Đầu và Cổ 3E 2017.Gần 400 chẩn đoán được phác họa, tham chiếu và minh họa làm nổi bật phiên bản thứ ba của tài liệu tham khảo bán chạy nhất này. Tiến sĩ H. Ric Harnsberger và nhóm tác giả chuyên gia của ông là Tiến sĩ. Pat Hudgins, Bernadette L. Koch và Bronwyn Hamilton cung cấp thông tin được cập nhật cẩn thận trong một định dạng ngắn gọn, gạch đầu dòng, giữ cho bạn theo kịp với những tiến bộ gần đây trong X quang đầu và cổ. Văn bản ngắn gọn, minh họa nổi bật và nội dung cập nhật làm cho tiêu đề này trở thành một tài liệu tham khảo cần thiết cho cả bác sĩ X quang và bác sĩ tai mũi họng, những người cần một hướng dẫn duy nhất trong lĩnh vực thay đổi nhanh chóng này.

Văn bản ngắn gọn, súc tích cung cấp thông tin hiệu quả về gần 400 chẩn đoán được minh họa rõ ràng với hơn 2800 hình ảnh tuyệt vời
Được thiết kế để tham khảo lâm sàng nhanh chóng và dễ dàng tại điểm chăm sóc, với các phần được tổ chức hợp lý, danh sách chẩn đoán phân biệt toàn diện, trình bày thông tin nhất quán và hình ảnh mới được sửa đổi trong suốt
Phiên bản sách điện tử Expert Consulting ™ đi kèm với mua hàng, cho phép bạn tìm kiếm tất cả các văn bản, số liệu và tài liệu tham khảo từ sách trên nhiều thiết bị


 

TRÍCH DẪN Chẩn đoán Hình ảnh Đầu và Cổ 3E 2017
Diagnostic Imaging: Head and Neck 3rd Edition
by Koch MD, Bernadette L (Author), Hamilton MD, Bronwyn E. (Author), Hudgins MD FACR, Patricia A. (Author), Harnsberger MD, H. Ric (Author)
Series: Diagnostic Imaging
Hardcover: 1352 pages
Publisher: Elsevier; 3 edition (October 31, 2016)
Language: English

Chẩn đoán Hình ảnh Đầu và Cổ 3E 2017

Leave a Comment