Chẩn đoán hình ảnh khối u xương-Nghiên cứu trường hợp ở hông và đầu gối 2020

Chẩn đoán hình ảnh khối u xương-Nghiên cứu trường hợp ở hông và đầu gối 2020

Chẩn đoán hình ảnh khối u xương-Nghiên cứu trường hợp ở hông và đầu gối 2020.Cuốn sách này giới thiệu các hình ảnh điển hình của các khối u xương lành tính và ác tính ở hông và đầu gối. Các trường hợp minh họa đã được lựa chọn cẩn thận từ hàng ngàn người được xử lý tại Khoa Chỉnh hình của Bệnh viện Jishuitan Bắc Kinh, nơi giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình ở Trung Quốc.

Các chương được tổ chức theo các bệnh khối u xương lớn: u sacoma xương, u sụn xương, Ewing sarcoma, di căn xương, vv
Thông tin hình ảnh toàn diện, bao gồm X-quang, CT và MRI, được trình bày trong mỗi chương, và được kèm theo một lịch sử lâm sàng ngắn gọn, phát hiện hình ảnh, chẩn đoán phân biệt, phân tích chuyên sâu và hiểu biết chính từ các chuyên gia khối u xương được tôn trọng.

Với phạm vi của nó, cuốn sách cung cấp một hướng dẫn có giá trị cho các bác sĩ X quang cơ xương khớp, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, bác sĩ X quang nói chung và bác sĩ ung thư.

TRÍCH DẪN Chẩn đoán hình ảnh khối u xương-Nghiên cứu trường hợp ở hông và đầu gối 2020
Bone Tumor Imaging – Case Studies in Hip and Knee
Authors
Xiaoguang Cheng
Yongbin Su
Mingqian Huang
Copyright
2020

Chẩn đoán hình ảnh khối u xương-Nghiên cứu trường hợp ở hông và đầu gối 2020

Leave a Comment