NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÙ HOÀNG ĐIỂM TRÊN CHỤP CẮT LỚP VÕNG MẠC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÙ HOÀNG ĐIỂM TRÊN CHỤP CẮT LỚP VÕNG MẠC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÙ HOÀNG ĐIỂM TRÊN CHỤP CẮT LỚP VÕNG MẠC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Nguyễn Đình Ngân1, Nguyễn Văn Cường1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm phù hoàng điểm (HĐ) trên chụp cắt lớp võng mạc (Optical Coherence Tomography – OCT) và đánh giá một số yếu tố liên quan đến phù HĐ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 54 mắt (35 bệnh nhân – BN) được chẩn
đoán phù HĐ do đái tháo đường (ĐTĐ) được điều trị nội trú tại Khoa Mắt, Bệnh viện Quân y103. Kết quả: Tuổi trung bình của BN là 74,35 ± 9,01, tỷ lệ nữ/nam là 0,84/1, 29 BN có HbA1c < 10%. 44/54 mắt có thị lực kém (< 20/50). Trên chụp OCT, phù tỏa lan chiếm tỷ lệ cao nhất(40,7%), các hình thái khác lần lượt là phù dạng nang: 15 mắt (27,7%), phù khu trú: 10 mắt (18,5%), phù có bong thanh dịch: 7 mắt (12,9%). Độ dày võng mạc trung tâm (VMTT) (đườngkính 1 mm) là 468,51 ± 97,24 µm (274 – 656 µm), độ dày võng mạc HĐ (đường kính 6 mm) là337,41 ± 43,39 µm (209 – 411 µm), thể tích HĐ là 12,04 ± 1,44 mm3 (9,1 – 14,8 mm3). Thị lực có mối tương quan chặt chẽ với độ dày VMTT (r = 0,86; p = 0,01, test Pearson’s). Thị lực trên nhóm phù dạng nang (0,85 ± 0,23) và phù có bong thanh dịch (0,77 ± 0,42) thấp hơn trên nhóm phù tỏa lan (0,31 ± 0,12) và phù khu trú (0,25 ± 0,09) (p = 0,012). Kết luận: Chụp OCT là cần
thiết và có giá trị trong phù HĐ do ĐTĐ. Hình thái phù tỏa lan chiếm đa số, nhưng phù dạng nang và phù bong thanh dịch gây giảm thị lực trầm trọng hơn. Thị lực giảm tương quan với mức độ phù được đánh giá trên OCT.

Bệnh ĐTĐ đang được xem là vấn đề cấp thiết của thời đại trên thế giới, cũngnhư ở Việt Nam. Trong đó, ĐTĐ týp 2 chiếm tỷ lệ > 90%, bệnh tiến triển từ từ, âm thầm gây ra nhiều biến chứng mạn tính nguy hiểm, để lại di chứng nặng nề cho người bệnh [1]. Tổn thương mắt là tổn thương thường gặp trên BN ĐTĐ týp 2 và có mối liên quan chặt chẽ với tiến triển của bệnh lý này

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÙ HOÀNG ĐIỂM TRÊN CHỤP CẮT LỚP VÕNG MẠC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Leave a Comment