Chẩn đoán Phân biệt trong Giải phẫu bệnh Ngoại khoa 3e

Chẩn đoán Phân biệt trong Giải phẫu bệnh Ngoại khoa 3e

Chẩn đoán Phân biệt trong Giải phẫu bệnh Ngoại khoa 3e. Được sử dụng rộng rãi bởi các bác sĩ nội trú và các chuyên gia giải phẫu bệnh học, cuốn sách tham khảo toàn diện này cung cấp mô tả ngắn gọn, súc tích cho các rối loạn thường gặp cũng như hiếm gặp, tích hợp các ví dụ và hình ảnh minh họa tuyệt đẹp về giải phẫu bệnh học với các tham khảo được chọn lọc. Cuốn sách này là tham khảo lý tưởng mà bạn cần có để làm chủ các chủ đề phức tạp và đầy thử thách này.

+ Nhanh chóng truy cập thông tin cần thiết nhờ cách bố cục súc tích; Một cách tiếp cận nhất quán để chẩn đoán và diễn giải
+ Chẩn đoán chính xác nhờ sự bao quát tất cả các kỹ thuật chẩn đoán phụ trợ, và bảo đảm mỗi khả năng chẩn đoán đều được khám phá từ danh sách kiểm nhanh
+ Ra quyết định chính xác khi phân biệt một bệnh lý với các bệnh lý khác với sự thảo luận bao quát tất cả các hệ thống cơ quan chính.
+ Hiểu được những tiêu chí chẩn đoán để cân nhắc hay loại trừ với các lời khuyên từ chuyên gia và các thủ thuật thực tế.
+ Đạt được các tiến bộ và cập nhật trong việc phân loại khối u và các bệnh lý, cũng như việc mở rộng chủ đề giải phẫu bệnh học thận.
+ Cập nhật những phát triển mới nhất trong việc kiểm tra phân tử, bao gồm các phương pháp cẩn đoán, marker sinh học và điều trị đích, cho các thực thể chẳng hạn như vú, phổi, ống tiêu hóa, và u sắc tố da.
+ Hơn 1350 hình ảnh đại thể và vi thể đầy màu sắc trong đó cung cấp nền tảng thực tế cho việc so sánh những gì bạn thấy dưới kính hiển vi.


TRÍCH DẪN
Differential Diagnosis in Surgical Pathology, 3e Hardcover – November 3, 2014
by Paolo Gattuso MD, Vijaya B. Reddy MD MBA, Odile David MD, Daniel J. Spitz MD, Meryl H. Haber MD
Price: $167.87
Hardcover: 1088 pages
Publisher: Saunders; 3 edition (November 3, 2014)
Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment