SỰ ĐỀ KHÁNG CARBAPENEM CỦA VI KHUẨN ACINETOBACTER BAUMANNII TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022

SỰ ĐỀ KHÁNG CARBAPENEM CỦA VI KHUẨN ACINETOBACTER BAUMANNII TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022

SỰ ĐỀ KHÁNG CARBAPENEM CỦA VI KHUẨN ACINETOBACTER BAUMANNII TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022
Trần Lĩnh Sơn1, Trần Đỗ Hùng2, Huỳnh Quang Minh3, Lê Thị Bé Ngoan3, Nguyễn Hồng Hà2, Dương Ngọc Thanh Trúc4, Phạm Thị Ngọc Nga2, Nguyễn Hữu Chường1
1 Trường Đại Học Cửu Long
2 Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
3 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ
4 Ban an toàn vệ sinh thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Hiện nay Acinetobacter baumannii được xem là nguyên nhân hàng đầu gây nên nhiễm khuẩn bệnh viện với mức độ đề kháng kháng sinh ở mức báo động và ngày càng gia tăng. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ đề kháng carbapenem và sự hiện diện các gen OXA-51, OXA-23, IMP mã hoá carbapenemase của vi khuẩn Acinetobacter baumannii tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 135 mẫu vi khuẩn Acinetobacter baumannii được phân lập từ bệnh phẩm đường hô hấp tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2021-2022. Kết quả: Tỷ lệ đề kháng carbapenem chung của Acinetobacter baumannii cao, 88,1%. Trong đó, tỷ lệ đề kháng với meropenem là 93,3%, ertapenem là 90,4% và imipenem là 86,7%. Đến 94,1% mẫu vi khuẩn Acinetobacter baumannii có sự hiện diện của gen OXA-51, gen OXA-23 là 89,6% và thấp nhất là sự hiện diện của gen IMP với 14,1%. Kết luận: Tỷ lệ đề kháng carbapenem của Acinetobacter baumannii khá cao, 88,1%. Trong 3 gen khảo sát, OXA-51 là gen xuất hiện nhiều nhất (93,3%).

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Acinetobacter baumannii, đề kháng kháng sinh, carbapenemase

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y Tế (2015), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh. Nhà Xuất Bản Y Học. Hà Nội. 
2. Lưu Thị Ngọc Hân (2019), Nghiên cứu một số gen liên quan đến khả năng kháng carbapenem của các chủng Acinetobacter baumannii phân lập tại bệnh viện phổi Trung Ương, Luận văn thạc sỹ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội. 
3. Hoàng Thị Minh Hoà (2020), Nghiên cứu tính kháng kháng sinh của các chủng trực khuẩn Gram âm gây bệnh thường gặp phân lập được tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Tạp chí Y Học Cộng Đồng, số 2(55), tr. 36-42. 
4. Lưu Thị Vũ Nga (2021), Một số gen mã hoá carbapenemase và mối liên quan với mức độ kháng carbapenem của Acinetobacter baumannii tại Việt Nam, Luận án Tiến Sĩ Y Học, Trường Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội. 
5. Nguyễn Vĩnh Nghi (2017), Tình hình kháng kháng sinh của các dòng vi khuẩn thường gặp tại bệnh viện Ninh Thuận năm 2017, Thời sự y học 12/2017, tr. 40-46. 
6. Phan Trần Xuân Quyên, Võ Phạm Minh Thư (2020), Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng, sự đề kháng kháng sinh và kết quả điều trị viêm phổi bệnh viện do vi khuẩn Acinetobacter baumannii tại khoa hồi sức tích cực – chống độc bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, Tạp chí Y Dược Học Cần Thơ, số 30, tr. 7-14. 
7. Bùi Thế Trung, Trần Thiện Trung, Nguyễn Tuấn Anh (2018), Tình hình Klebsiella pneumoniae mang gen kháng carbapenem trên bệnh nhân nhi, Tạp chí Y Học Thành phố Hồ Chí Minh, 22(5), tr. 281-289. 
8. Nguyễn Sĩ Tuấn (2019), Nghiên cứu tính kháng carbapenem ở mức độ phân tử của Acinetobacter baumannii gây nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Đại học Bách Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment