Chất lượng cuộc sống người bệnh sau ghép tim tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Chất lượng cuộc sống người bệnh sau ghép tim tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Chất lượng cuộc sống người bệnh sau ghép tim tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Nguyen Xuan Vinh, Phung Duy Hong Son, Nguyen Huu Uoc
Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu, có phân tích trên 23 bệnh nhân đã ghép tim từ người cho đa tạng chết não tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từ tháng 6 / 2012 đến tháng 4 / 2020, với nền tảng là bộ câu hỏi SF-36. Điểm trung bình của 4 lĩnh vực sức khỏe thể chất bao gồm hoạt động chức năng, giới hạn chức năng, cảm nhận đau đớn và sức khỏe tổng quát lần lượt là 87,4; 86,6; 92,1và 80,8. Điểm trung bình của 4 lĩnh vực sức khỏe tinh thần bao gồm cảm nhận sức sống, hoạt động xã hội, giới hạn tâm lý và tinh thần tổng quát lần lượt là 86,6; 79,2; 83,5 và 86,6. Các yếu tố có liên quan với chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau ghép tim trong phân tích đa biến là: tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, bệnh lý (đái tháo đường, gút, suy thận và xơ gan trước ghép). Điểm số chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau ghép tim tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều cao ở tất cả lĩnh vực sức khỏe, chứng minh phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối là một phương pháp rất hữu ích, giúp cải thiện rõ cuộc sống của người bệnh sau ghép tim.

Ghép tim là một loại phẫu thuật đặc biệt, để thay thế trái tim bị suy giai đoạn cuối của người bệnh (người nhận) bằng trái tim khỏe mạnh đến từ người hiến chết não phù hợp (người cho chết não), và được coi là phương pháp điều trị triệt để khi mà tất cả các phương pháp điều trị thường qui khác đã thất bại [1]. Lịch sử phát triển của phẫu thuật  ghép  tim  trên  người  có  một  khoảng  thời gian dài tới 62 năm kể từ khi Alexis Carrel và Charles  Guthrie  tại  Đại  học  tổng  hợp  Chicago (Hoa Kỳ) tiến hành ca ghép tim thực nghiệm đầu tiên năm 1902 [2], tới khi Christiaan Barnard ở Cape Town (Nam Phi) thực hiện ca ghép tim đầu tiên trên người ngày 3/12/1967 .

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment