Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới

Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới

Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới
Nguyen Thi Thanh Thuan, Nguyen Hoai Nam
Đặt vấn đề: Suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới (STMMTCD) là vấn đề toàn cầu. Bệnh ảnh hưởng lớn lên chất lượng cuộc sống (CLCS), là gánh nặng cho quốc gia – y tế. Thực trạng tại Việt Nam CLCS bệnh nhân chưa được quan tâm. Nghiên cứu khảo sát CLCS và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân STMMTCD nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc cũng như sức khỏe bệnh nhân. Mục tiêu: Xác định điểm số CLCS và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân STMMTCD. Phương pháp nghiên cứu: tiền cứu mô tả cắt ngang, khảo sát trên 68 người STMMTCD được chọn ngẫu nhiên, tuổi từ 18 đến khám tại BV Đại học Y Dược. Phỏng vấn trực tiếp bệnh nhân, sử dụng bộ câu hỏi SF-36. Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến đo lường mối liên quan giữa CLCS và các yếu tố. Kết quả: Bệnh nhân STMMTCD có điểm số sức khỏe thể chất (51,56±14,53), sức khỏe tâm thần (53,91±15,20), CLCS chung (52,74±10,30). Yếu tố liên quan đến CLCS gồm giới, thu nhập, phân loại lâm sàng CEAP, vận động thể lực vừa sức và mang vớ y khoa. Kết luận: CLCS bệnh nhân STMMTCD bị suy giảm, cả thể chất lẫn tâm thần. Cần khuyến khích bệnh nhân vận động thể lực vừa sức và mang vớ y khoa giúp cải thiện CLCS.

STMMTCD là bệnh mạn tính, gây ra hàng loạt các triệu chứng khó chịu, đặc biệt khả năng tàn phế giai đoạn cuối bệnh và tử vong do thuyên tắc động mạch phổi[1]. Bệnh là vấn đề toàn cầu, với tỷ  lệ ngày càng gia tăng đỉnh điểm  lên tới 71%[5], đặc biệt ở các nước Phương Tây với nền công nghiệp hóa, tại Mỹ tỷ lệ này là 40%[7]. Vấn đề phức tạp bởi thực tế STMMTCD là bệnh tiến triển và tái diễn, đòi hỏi quá trình điều trị khó khăn, tốn kém, cần kiên trì của cả bệnh nhân và thầy thuốc. Bệnh làm giảm thẩm mỹ, giảm khả năng lao động, tăng số người nghỉ hưu sớm do đó làm giảm CLCS và là gánh năng tài chính cho quốc gia –xã hội. Các nghiên cứu trên  thế  giới  đã  tìm  thấy  STMMTCD  làm  suy giảm CLCS, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất lẫn tâm thần[4],[11],[13],[19].Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển kinh tế và thay đổi lối sống của người dân thì tỷ lệ bệnh ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Hiện nay các nghiên cứu về CLCS ở nhóm bệnh này vẫn chưa được quan tâm, do đó nghiên cứu được tiến hành với mong muốn góp một phần vào việc đánh giá toàn diện bệnh, từ đó là cơ sở cho chăm sóc điều dưỡng nhằm nâng cao sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống bệnh nhân.Mục tiêu nghiên cứuXác  định  điểm  số  chất  lượng  cuộc  sống bệnh nhân suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới trong nhóm nghiên cứu theo thang đo SF-36.Xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống trên bệnh nhân suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới

Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới

Leave a Comment