Kết quả điều trị ngoại khoa dãn tĩnh mạch nông chi dưới mạn tính

Kết quả điều trị ngoại khoa dãn tĩnh mạch nông chi dưới mạn tính

Kết quả điều trị ngoại khoa dãn tĩnh mạch nông chi dưới mạn tính
Van Minh Tri, Nguyen Hoai Nam
Từ 08/2004-08/2006 có 157 bệnh nhân dãn tĩnh mạch chi dưới mạn tính được phẫu thuật tại BV Đại Học Y Dược. Nữ gặp nhiều hơn nam (2,2/1) và có liên quan đến yếu tố nghề nghiệp. Chỉ định ngoại khoa được áp dụng cho những trường hợp dãn tĩnh mạch từ độ II trở lên. Phẫu thuật Stripping đơn thuần hoặc kèm theo Muller đạt thành công cao và mang tính thẩm mỹ. Phẫu thuật điều trị dãn tĩnh mạch nông chi dưới ít biến chứng, đạt kết quả tốt và mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân. Chỉ định điều trị ngoại khoa cho những bệnh nhân bị dãn tĩnh mạch từ độ II trở lên.

Bệnh  lý dãn tĩnh  mạch  nông chi dưới có liên quan tới sự trào ngược và suy giảm hồi lưu trong  lòng  tĩnh  mạch.  Tuy  bệnh  không  gây  tử vong, nhưng theo thời gian gây ảnh hưởng đến công việc,  sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Bệnh gặp nhiều ở các nước phát triển, có liên quan mật thiết đến lối sống. Ở Mỹ, có trên 20 triệu người dân mắc bệnh này. Ở Nhật, 45% nữ công nhân bị suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính.*Sự phát triển kinh tế đất nước trong thời gian đã qua mang lại đời sống kinh tế cao cho nhân dân,  thì đồng thời bệnh dãn tĩnh mạch chi dưới mạn tính cũng phát triển theo và được người dân chú ý hơn. Nhu cầu điều trị bệnh ngày càng tăng, nhưng lựa chọn phương pháp điều trị nào vẫn còn chưa thống nhất trong các thầy thuốc nội và ngoại khoa. Vì vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu  này  nhằm  đánh  giá  kết  quả  điều  trị  ngoại khoa bệnh dãn tĩnh mạch chi dưới mạn tính tại bệnh viện Đại học Y dược, qua đó rút ra chỉ định, phương pháp phẫu thuật và tìm hiểu các yếu tố nguy cơ của bệnh.

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA DÃN TĨNH MẠCH NÔNG CHI DƯỚI MẠN TÍNH

Leave a Comment