Chỉ định ghép phổi: Cập nhật y văn và thực tiễn áp dụng tại Bệnh viện Việt Đức

Chỉ định ghép phổi: Cập nhật y văn và thực tiễn áp dụng tại Bệnh viện Việt Đức

Chỉ định ghép phổi: Cập nhật y văn và thực tiễn áp dụng tại Bệnh viện Việt Đức
Nguyen Huu Uoc, Vu Van Thoi, Vu Van Giap, Ngo Quy Chau, Nguyen Thanh Hoi, Pham Tien Quan, Ta Thi Huyen Trang, Pham Huu Lu, Nguyen Viet Anh, Tran Binh Giang
Đặt vấn đề: Ghép phổi là một lĩnh vực mới phát triển ở Việt Nam trong vài năm gần đây. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện 5 trong số 8 ca ghép đã được công bố ở Việt Nam. Mục tiêu của bài viết nhằm cung cấp thông tin khái quát về các chỉ định của ghép ở người nhận phổi, ứng dụng vào 5 ca ghép tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phương pháp: Báo cáo tổng quan dựa trên cập nhật y văn về chỉ định ghép phổi và mô tả hồi cứu 5 ca ghép phổi từ tháng 12 / 2018 tới tháng 12 / 2020. Kết quả: Có khoảng 80 bệnh phổi mạn tính có chỉ định ghép phổi khi bệnh ở giai đoạn cuối, được chia làm 4 nhóm (bệnh phổi tắc nghẽn, bệnh mạch máu phổi, xơ nang hoặc rối loạn suy giảm miễn dịch, bệnh phổi hạn chế), trong đó thường gặp nhất là bệnh phổi tắc nghẽn, xơ phổi nguyên phát, bệnh xơ nang phổi, giãn phế nang do thiếu hụt alpha-1 antitrypsin, và tăng áp lực động mạch phổi. Tiên lượng sau ghép tồi nhất ở nhóm bệnh phổi mô kẽ. Trong số 5 ca ghép phổi thực hiện tại bệnh viện Việt Đức: có 3 ca ở nhóm D, 1 ca ở nhóm A và 1 ca ở nhóm B. Có 1 ca có chống chỉ định tuyệt đối, 2 ca có chống chỉ định tương đối – ảnh hưởng rõ đến kết quả sau ghép. Kết quả tốt ở 2 ca, khá ở 2 ca, và xấu ở 1 ca có chống chỉ định tuyệt đối. Kết luận: Mặc dù là giải pháp duy nhất hy vọng cứu sống người bệnh mắc một số bệnh phổi giai đoạn cuối, song qui trình chỉ định cần hết sức chặt chẽ và tuân thủ các khuyến cáo, vì có ảnh hưởng tới kết quả ghép phổi.

Đặt vấn đề:Ghép phổi là một lĩnh vực mới phát triển ở Việt Nam trong vài  năm gần đây. Bệnh  viện  Hữu  nghị  Việt  Đức  đã  thực  hiện  5trong số 8caghép đã được công bố ở Việt Nam. Mục tiêu của bài viết nhằmcung cấp thông tin khái quát về các chỉ định của ghép ở người nhận phổi, ứng dụng vào 5 ca ghép tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phương  pháp:Báo  cáo  tổng  quan  dựa trên cập nhật y văn về chỉ định ghép phổi và mô tả hồicứu 5 ca ghép phổi từ tháng 12/2018tới tháng 12/2020. Kết quả:Có khoảng 80 bệnh phổi mạn tính có chỉ định ghép phổi khi bệnh ở giai đoạn cuối, được chia làm 4 nhóm (bệnh phổi tắc nghẽn, bệnh mạch máu phổi, xơ nang hoặc rối loạn suy giảm miễn dịch, bệnh phổi hạn chế), trong đó thường gặp nhất là bệnh phổi tắc nghẽn, xơ phổi nguyên phát, bệnh  xơ  nang  phổi,  giãn  phế  nang  do  thiếu  hụt alpha-1 antitrypsin, và tăng áp lực động mạch phổi. Tiên lượng sau ghép tồi nhất ở nhóm bệnh phổi mô kẽ. Trong số 5 ca ghép phổi thực hiện tại bệnh viện Việt Đức: có 3 ca ở nhóm D, 1 ca ở nhóm A và 1 ca ở nhóm B. Có 1 ca có chống chỉ định tuyệt đối, 2 ca có chống chỉ định tương đối -ảnh hưởng rõ đến kết quả sau ghép. Kết quả tốt ở 2 ca, khá ở 2 ca, và xấu ở 1 ca có chống chỉ định tuyệt đối.Kết luận:Mặc dù là giải pháp duy nhất hy vọng cứu sống người bệnh mắc một số bệnh phổi giai đoạn cuối, song qui trình chỉ định cần hết sức chặt chẽ và tuân thủ các khuyến cáo, vì có ảnh hưởng tới kết quả ghép phổi.

Chỉ định ghép phổi: Cập nhật y văn và thực tiễn áp dụng tại Bệnh viện Việt Đức

Leave a Comment