Chỉ định và lợi ích phẫu thuật Whipple cải tiến điều trị bệnh lý vùng mật – tụy – tá tràng

Chỉ định và lợi ích phẫu thuật Whipple cải tiến điều trị bệnh lý vùng mật – tụy – tá tràng

Tên bài báo:Chỉ định và lợi ích phẫu thuật Whipple cải tiến điều trị bệnh lý vùng mật – tụy – tá tràng

Tác giả:Văn Tần, Lê Bá Hùng
Tên tạp chí:Y học Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản:2004Số:3Tập:8Trang:165-171
Tóm tắt:
Đặt vấn đề: Bệnh lý, đặc biệt là ung thư vùng mật-tụy-tá tràng không phải là hiếm. Phát hiện sớm, một số trường hợp được điều trị lành nhờ mổ tích cực kiểu Whipple. Phẫu thuật (PT) Whipple kinh điển khá phức tạp và có thể để lại nhiều di chứng. Cải tiến một vài công đoạn của phẫu thuật có thể làm bớt phức tạp đồng thời có thể giảm được những di chứng. Mục tiêu: Nghiên cứu về chỉ định và lợi ích của PT Whipple cải tiến so với PT Whipple kinh điển. Đối tượng và phương pháp: Tiền cứu nhóm PT Whipple cải tiến (83 BN) so với nhóm PT Whipple kinh điển (37 BN) qua kết quả ngắn và dài hạn được mổ từ năm 1980-2003 tại BV Bình Dân. Kết quả: Các tổn thương gồm ung thư đầu tụy 23 BN, ung thư bóng Vater và đoạn cuối ống mật chủ là 55 BN, ung thư tá tràng 5 BN và ung thư túi mật xâm lấn 1 BN. Thời gian mổ trung bình ở nhóm kinh điển là 4 giờ 10 phút, ở nhóm cải tiến là 2 giờ 40 phút. Lượng máu mất trung bình 1000ml trong PT Whipple kinh điển và 300ml trong PT Whipple cải tiến. Tỷ lệ biến chứng sớm trong PT Whipple kinh điển là 19% và trong PT Whipple cải tiến là 13,25%. Tỷ lệ tử vong là 5,4% trong PT Whipple kinh điển và 4,8% trong PT Whipple cải tiến. Nằm viện trung bình sau PT Whipple kinh điển là 17 ngày và sau PT Whipple cải tiến là 13 ngày. Biến chứng muộn sau PT Whipple kinh điển là 14,2% và sau PT cải tiến là 1,26%. Tỷ lệ sống > 5 năm sau PT Whipple kinh điển là 33% và sau PT cải tiến là là 32%. Kết luận: Qua các chỉ định trên, những cải tiến PT Whipple làm cho PT đơn giản, ít biến chứng và di chứng hơn so với PT Whipple kinh điển.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment